Bierna ochrona przeciwpożarowa

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe to nie tylko poszczególne systemy zabezpieczeń, ale także bierna ochrona przeciwpożarowa.

Tego typu zabezpieczenia nie stanowią elementów sterowanych w razie zaistnienia faktycznego pożaru. Bierna ochrona przeciwpożarowa ma za zadanie zminimalizować straty na wypadek zaistnienia pożaru. Tworzenie jej elementów wynika przede wszystkim z przepisów przeciwpożarowych, które nakazują podzielić budynek na określonej wielkości strefy pożarowe.

Dotyczy ona także właściwego zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku, instalacji oraz części wyposażenia. Rury oraz wszelkiego rodzaju kable przechodzące przez ściany dzielące poszczególne strefy pożarowe muszą być w określony sposób zabezpieczone. Przepisy budowlane nakładają na inwestorów spełnienie kilku podstawowych parametrów przez budynek, tym:

  • nośności ogniowej,
  • szczelności ogniowej,
  • izolacyjności ogniowej.

Bierna ochrona przeciwpożarowa – z czego się składa?

W jej skład wchodzą:

  • zabezpieczenia szczelin i dylatacji środkami ogniochronnymi,
  • zabezpieczenia przejść kablowych,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych,
  • zabezpieczenia ogniochronne materiałów palnych.

Wszystkie powyższe elementy są realizowane przez nasz zespół, który gwarantuje profesjonalizm wykonania oraz znaczne podniesienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu i ochrony korzystających z niego osób.

Masz pytania do naszej oferty
biernej ochrony przeciwpożarowej?