Bezpieczeństwo pożarowe

Instalacje hydrantowe

Planowanie ochrony budynków powinno rozpoczynać się od tworzenia podstawowej infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową obiektu, do której możemy zaliczyć hydranty. Obecność tych stosunkowo prostych urządzeń podwyższa ogólny poziom bezpieczeństwa, ponieważ jednostki strażackie mogą rozpocząć gaszenie pożaru szybciej i efektywniej jednocześnie dysponując nieograniczonym dostępem do wody.

Od wielu lat dostarczamy naszym Klientom instalacje hydrantowe stanowiące podstawowe źródło tradycyjnego środka gaśniczego – wody. Nawet najnowocześniejsze systemy gaśnicze nie są w stanie opanować każdego pożaru, dlatego tak ważne jest zapewnienie wszystkich środków służbom strażackim przybyłym na miejsce.

Obiekty powinny być wyposażone w hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Ich rozmieszczenie pozwala na podjęcie akcji gaśniczej na każdym obszarze nieruchomości zagrożonej pożarem. Zasilanie może pochodzić z dwóch źródeł:

  • pompownia hydrantowa,
  • zbiornik przeciwpożarowy.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu zapoznania się z naszą ofertą tworzenia projektów oraz instalacji kompletnych systemów przeciwpożarowych.

Masz pytania do naszej oferty
instalacji hydrantowych?