Stałe urządzenia gaśnice gazowe

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe pełnią tę samą funkcję, co stałe urządzenia gaśnicze wodne. Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie w celach gaśniczych gazów takich, jak: FM200®, NOVEC 1230TM, INERGEN (IG-541), IG-01, IG-100, AGRONIT (IG-55).

Zalety stosowania gazów gaśniczych:

  • neutralność względem środowiska zabezpieczonych przedmiotów i urządzeń,
  • nie posiadają właściwości korozyjnych,
  • nie przewodzą prądu elektrycznego,
  • są neutralne względem środowiska naturalnego i nie wpływają negatywnie na organizm ludzki,
  • nie powodują zanieczyszczenia elementów wyposażenia pomieszczenia,
  • nie zmniejszają widoczności.

Systemy gaśnicze gazowe wymagają zastosowania nieco odmiennego projektu – ich podstawowym elementem jest zapewnienie źródła środka gaśniczego, stworzenie układu dystrybucji gazu, wyposażenia całej instalacji w elementy detekcji pożaru i instalacji układu sterującego systemem.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wykorzystywane są w miejscach, gdzie stosowanie wody może przynieść duże szkody materialne. Dlatego zaleca się stosowanie takich systemów do gaszenia: serwerowni, UPS-ów, miejsc przechowywania dokumentów i książek (archiwa, biblioteki), urządzeń elektrycznych, w tym rozdzielni elektrycznych i sterowni oraz w obiektach muzealnych i zabytkowych.

W naszych projektach często stosujemy gazy FM200®, NOVEC 1230TM, które nie tylko są neutralne dla środowiska naturalnego i człowieka, ale także nie mają żadnego wpływu na niszczenie warstwy ozonowej.

RAJ INTERNATIONAL do tworzenia systemów gaśniczych gazowych stosuje wyłącznie sprawdzone urządzenia renomowanych marek, jak: KD-200, TA-200, KD-1230.

Masz pytania do naszej oferty
stałych urządzeń gaśniczych gazowych?