Tryskacze gaszenie pożaru

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Stałe urządzenia gaśnicze wodne to przede wszystkim tryskacze, których zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, poprzez gaszenie pożaru wodą , która jest podstawowym środkiem gaśniczym.

Jak działają stałe urządzenia gaśnicze wodne?

Wydzielające się ciepło w czasie pożaru powoduje wzrost temperatury cieczy w ampułkach tryskaczy. Przekroczenie ustalonej wartości temperatury skutkuje pęknięciem ampułki, co powoduje otwarcie tryskacza i rozpoczęcie akcji gaśniczej. Dodatkowo, odpowiedni mechanizm uruchamia dzwon alarmowy informujący o pożarze. W automatyczny sposób włączają się także pompy zasilające instalację gaśniczą, która może być podłączona do sieci miejskiej lub zbiornika z wodą przeciwpożarową.

Jakie atuty posiadają instalacje tryskaczowe?

  • Łączą w sobie jednocześnie dwie funkcje – wykrywania i gaszenia pożaru.
  • Działają w sposób selektywny – tylko w miejscu, gdzie faktycznie wystąpiło zagrożenie pożarowe.
  • Historia ich stosowania sięga nawet 130 lat – przez cały ten okres zyskały zaufanie wielu ekspertów w tej dziedzinie.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne stosuje się przede wszystkim w:

  • obiektach przemysłowych,
  • centrach handlowych,
  • hotelach,
  • biurowcach,
  • różnych typach budynków użyteczności publicznej.

Przy wykonywaniu instalacji tryskaczowych korzystamy z produktów sprawdzonych producentów jak: Viking, Angus, Grinnell.

Masz pytania do naszej oferty
stałych urządzeń gaśniczych wodnych?