Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Nasz szeroki asortyment obejmuje również systemy oddymiania grawitacyjnego.

Dym, jako skutek uboczny spalania będącego integralną częścią pożaru, jest realnym zagrożeniem dla zdrowia oraz życia człowieka. Składa się z wielu lotnych cząsteczek stałych i ciekłych oraz gazów. Zatrucie zachodzi najczęściej na skutek wdychania nadmiernej ilości tlenku węgla (gaz powstający przy niepełnym spalaniu). Dym może być również siedliskiem groźnych dla zdrowia cyjanowodoru czy fosgenu. Wdychanie dymu może doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut. Ponadto zadymieniem dróg ewakuacyjnych znacząco ogranicza widoczność, co utrudnia ,a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia skuteczną ewakuację, dlatego tak ważne jest w trakcie pożaru oddymianie klatki schodowej, ciągów ewakuacyjnych oraz innych miejsc, w których przebywają ludzie.

Nasze systemy skupiają się na drogach ewakuacyjnych, co ułatwia również pracę strażakom. Niższa temperatura, lepsza widoczność, mniejsze stężenie dymu ułatwiają akcję ratowniczą.

Kompleksowy system oddymiania składa się z:

  • klap oddymiających,
  • otworów napowietrzających,
  • kurtyn dymowych.

Instalacja przeciwpożarowa, system sygnalizacji dźwiękowej oraz system oddymiania stanowią skuteczny zespół gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie pożaru.

Co zyskujemy dzięki inwestycji w system oddymiania?

  • Wyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Ochronę mienia i konstrukcji budynku.
  • Obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku (zgodnie z polskim prawem).

Masz pytania do naszej oferty
systemów oddymiania?