Certyfikaty i uprawnienia

Uzyskane przez nas Certyfikaty i Uprawnienia mogą być podstawą do powierzenia nam realizacji prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i ochroną mienia.

Na przestrzeni kilkudziesięcioletniej działalności w branży zabezpieczeń budynków, udało nam się zdobyć zaufanie renomowanych producentów, od których otrzymaliśmy autoryzacje oraz certyfikaty zezwalające na dystrybucję kluczowych produktów.

Liczne uprawnienia, którymi mogą pochwalić się nasi pracownicy udowadniają, że posiadamy niezbędne umiejętności do projektowania, montażu oraz serwisu wszystkich rodzajów systemów zabezpieczeń budynków. Realizowana przez nas ochrona budynków jest podparta wieloma świadectwami wysokiej klasy umiejętności oraz narzędzi, zarówno od państwowych urzędów kontroli, jak i akredytowanych, prywatnych ośrodków badawczych czy szkoleniowych.

Jakie realizowane przez nas usługi objęte są certyfikatami?
 • Montaż systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji.
 • Instalacje alarmowe – programowanie, montaż, konserwacja.
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy – programowanie, uruchamianie i konserwacja.
 • Systemy sygnalizacji pożaru – projektowanie, montaż, serwis.
 • Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – stosowanie i wykonywanie.
 • Instalacje tryskaczowe – montaż, instalacja, obsługa.
 • Systemy bardzo wczesnej detekcji dymu – instalacja i konserwacja.
 • I wiele innych.

Ponadto, nasz doświadczony zespół monterów i serwisantów posiada niezbędne uprawnienia, w tym budowlane:

 • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych,
 • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych,
 • Świadectwo Kwalifikacji SEP-E i SEP-D,
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I i II stopnia.

Nasza firma od początku swojej działalności posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi jonizacyjnych czujek dymu oraz koncesję MSWiA w zakresie realizacji usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Mamy świadomość rosnącego znaczenia poziomu bezpieczeństwa w naszym życiu, dlatego nieustannie dążymy do doskonałości poprzez poszerzanie swojego asortymentu i zdobywanie kolejnych uprawnień oraz certyfikatów.

 • Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego.
 • Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki do obrotu, instalowania i obsługi jonizacyjnych czujek dymu
 • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych
 • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych
 • Świadectwo Kwalifikacji SEP-E
 • Świadectwa Kwalifikacji SEP-D
 • Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia
 • Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych dla projektantów i instalatorów systemów
 • Autoryuzację Panasonic Electric Works Fire & Securitu Technology AB w zakresie projektowania , montazu oraz konserwacji i serwisu Systemów Sygnalizacji Pożaru EBL2000, EBL1000, EBL 512, EBL512 G3
 • Autoryzację Schrack Seconet w zakresie projektowania, instalacji i programowania i serwisu systemów sygnalizacji pożaru Schrack Seconet Integral IP MX, Integral IP CX oraz Integral IP BX.
 • Autoryzację Schrack Seconet w zakresie projektowania , instalacji ,programowania i serwisu systemu wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP.
 • Certyfikat D+H Polska S.A. w zakresie funkcjonowania i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji
 • Certyfikat Polon-Alfa uprawniający do programowania, montażu, i konserwacji instalacji alarmowych opartych o urządzenia systemów CSP-35, TELSAP 2100, IGNIS 1000, ALFA 3800 oraz POLON 4000.
 • Certyfikat integratora systemu detekcji liniowej temperatury LIST ( LISTEC) w oparciu o kable SEC 15, SEC-20 kontrolery SCU800.
 • Certyfikat w zakresie instalacji, montażu, programowania oraz konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego APS-Aprosys PL produkcji G+M elektronik AG.
 • Certyfikat Ambient System w zakresie programowania, uruchamiania i konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego ABT- Venas ( dawniej Mercor MCR-Venas)
 • Certyfikat Ambient System w zakresie instalowania, programowania, uruchamiania, konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego MULTIVES.
 • Certyfikat Aritech polska na montaż i serwis urządzeń firmy ARITECH.
 • Certyfikat w zakresie projektowania ,montażu i serwisu systemów sygnalizacji pożaru, systemów sygnalizacji włamania i systemów kontroli dostępu firmy effeff Alarm.
 • Certyfikat ALPOL Security Systems w zakresie budowy i komponentów, instalacji i montażu, uruchamiania i konfiguracji obsługi i serwisu systemu sygnalizacji pożaru Esser by Honeywell IQ8Control FlexFS.
 • Świadectwo przeszkolenia Hilti Poland w zakresie prawidłowego stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Hilti.
 • Certyfikat w zakresie stosowania systemów biernej ochrony przeciwpożarowej firmy PROMAT TOP
 • Szkolenie autoryzacyjne Producenta Urządzenia “Hydro-Test” w zakresie przeprowadzania badań, przeglądów i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych ( hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych) urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym firmy KRESAF.
 • Certyfikat ITO Sp.z o.o. w zakresie instalacji i konserwacji Central sygnalizacyjno-sterujących CSS-ITO dla stałych urządzeń gaśniczych.
 • Certyfikat instalatora Schrack-Technik w zakresie instalacji, pomiarów i dokumentacji systemów okablowania strukturalnego Schrack NET HSE - Certyfikowany Instalator Schrack.
 • Certyfikat w zakresie obsługi i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Zettler Expert ZX/MX.
 • Certyfikat autoryzacji VIKING i Victaulic w zakresie montażu i konserwacji instalacji tryskaczowych.
 • Certyfikat w zakresie projektowania instalacji i konserwacji systemów bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA.
 • Certyfikat ukończenia kursu autoryzowanego instalatora systemów alarmowych firmy JABLOTRON.
 • Certyfikat w zakresie instalowania, uruchamiania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru SYNOVA produkowanych przez firmę ALARMCOM AG.
 • Certyfikat w zakresie montażu Stałego urządzenia Gaśniczego TA-200 ze środkiem gaśniczym HFC-125 oraz HFC-227ea, TA-1230 środkiem gaśniczym NOVEC 1230.
 • Certyfikat w zakresie systemu kontroli dostępu EntraPass firmy Kantech.
 • Certyfikat TELKOM-TELFA w zakresie konserwacji i elekolatacji systemów sygnalizacji pożaru CSP-30 oraz TELSAP.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?