Referencje

Novotel konserwacja

Firma RAJ International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 552B, NIP 521-012-13-62, REGON 010529260 ,w terminie od czerwca 2013 roku do czerwca 2016 roku wykonywała na zlecenie firmy Spółka ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, Oddział Nowotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa, prace konserwacyjno-serwisowe urządzeń przeciwpożarowych w Hotelu „NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM” znajdującym się w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę RAJ International Sp. z o. o. obejmował następujące systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

 • System Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem wizualizacji zdarzeń pożarowych,
 • Automatyka i sterowanie systemami tj: kontrolą dostępu, sterowanie pracą drzwi przeciwpożarowych, klap pożarowych oddymiających i mechanicznej wentylacji pożarowej, sterowanie pracą DSO i dźwigu pożarowego,
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze

i usługę tę firma wykonała z dużą starannością i profesjonalizmem.

Poświadczamy, że firma RAJ International Sp. z o. o. dysponuje doświadczonym personelem, niezbędnym zapleczem technicznym oraz doświadczeniem wymaganym przy realizacji prac z zakresu instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i teletechnicznych, a tym samym jest godna polecenia jako solidny, rzetelny i terminowy Wykonawca.

Novotel Konserwacja 2016


Chopin konserwacja

Oświadczam. że Firma RAJ International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 552B, w terminie od 2009 roku do września 2016 roku wykonuje dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43 prace w zakresie konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę RAJ International Sp. z o. o. obejmuje następujące systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zainstalowane w obiekcie:

 • System Sygnalizacji Pożaru,
 • Stałe urządzenia gaśnicze SUG,

i usługi te firma wykonuje ze starannością i profesjonalizmem.

Poświadczamy, że firma RAJ International Sp. z o. o. dysponuje doświadczonym personelem, niezbędnym zapleczem technicznym oraz doświadczeniem wymaganym przy realizacji prac z zakresu konserwacji i napraw instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Chopin Konserwacja 2016


RCL konserwacja

Wykonawca firma Raj International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 552B, NIP: 521-012-13-62, REGON: 010529260, od stycznia 2013 r. wykonuje na rzecz Rządowego Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 2/4 prace w zakresie konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie siedziby Centrum. Zakres prac realizowanych przez firmę RAJ International Sp. z o. o. obejmuje następujące systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zainstalowane w obiekcie:

 • Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP),
 • Stałe urządzenia gaśnicze (SUG).

Firma Raj International Sp. z o. o. dysponuje doświadczonym personelem, oraz doświadczeniem wymaganym przy realizacji prac z zakresu konserwacji i napraw instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i teletechnicznego.

RCL Konserwacja 2016


CUW konserwacja

Firma RAJ International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 552B, NIP 521-012-13-62, REGON 010529260 w terminie od 2013 roku do września 2016 roku wykonywała na zlecenie Centrum Usług Wspólnych IGB z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71. prace konserwacyjno-serwisowe urządzeń przeciwpożarowych w obiektach CUW przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę RAJ International Sp. z o. o. obejmował następujące systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

 • System Sygnalizacji Pożaru,
 • Urządzenia i instalacje do oddymiania i przewietrzania poprzez okna oraz klapy,
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze

i usługę tę firma wykonała z dużą starannością i profesjonalizmem.

Poświadczamy, że firma RAJ International Sp. z o. o. dysponuje doświadczonym personelem, niezbędnym zapleczem technicznym oraz doświadczeniem wymaganym przy realizacji prac z zakresu instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i teletechnicznych, a tym samym jest godna polecenia jako solidny, rzetelny i terminowy Wykonawca.

CUW Konserwacja 2016


Warszadis konserwacja

Firma RAJ International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 552B, NIP 521-012-13-62, REGON 010529260 w terminie od lipca 2013 roku do grudnia 2016 roku wykonywała dla Warszadis Sp. z o. o., w Warszawie (02-231) przy ul. Jutrzenki 156  prace w zakresie konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych w Hipermarkecie E.LECLERC.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę RAJ International Sp. z o. o. obejmował następujące systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zainstalowane w obiekcie:

 • System Sygnalizacji Pożaru,
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy,
 • Stałe Urządzenia Gaśnicze tryskaczowe,
 • Instalacja Hydrantowa,
 • Instalacja Oddymiania i usługę tę firma wykonała ze starannością i profesjonalizmem.

Poświadczamy, że firma RAJ International Sp. z o. o. dysponuje doświadczonym personelem, niezbędnym zapleczem technicznym oraz doświadczeniem wymaganym przy realizacji prac z zakresu konserwacji i napraw instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i teletechnicznych.

Warszadis Konserwacja 2016


1 2 3 8

Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?