Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru Panasonic EBL2000 poprzez wymianę Central na Panasonic EBL 512G3.

Żyjemy w świecie rzeczy  jednorazowych. Otaczają nas plastikowe opakowania oraz jednorazowe urządzenia elektroniczne, które po zużyciu nadają się jedynie do oddania na elektrośmieci.

Obecnie coraz ciężej znaleźć fachowca, który podejmie się naprawy uszkodzonego urządzenia elektronicznego. Producenci urządzeń od wielu tak je konstruują by naprawa był niemożliwa lub nieopłacalna.

Firma RAJ International Sp. z o.o. działając na rynku bezpieczeństwa pożarowego nieprzerwanie od 1992 r.  coraz częściej spotyka się z systemami, które wymagają modernizacji lub wymiany podzespołów z uwagi na ich wyeksploatowanie. W wielu przypadkach po 10-15 latach od zakończenia produkcji danego typu systemu sygnalizacji pożaru jego awaria wiąże się z całkowitą wymianą wszystkich jego elementów. Koszty dla systemów liczących po kilkaset lub nawet kilka tysięcy urządzeń są kolosalne. W efekcie końcowym próbuje się naprawiać takie systemy podzespołami z rynku wtórnego co nie daje absolutnie żadnej gwarancji bezpieczeństwa.

Jednak czy zawsze zakończenie produkcji systemu sygnalizacji pożaru danego typu  musi oznaczać po 10 lub 15 latach brak wsparcia Producenta dla tych urządzeń?

Producent systemu sygnalizacji pożaru Panasonic EBL512 G3 od ponad 25 lat zapewnia pełną kompatybilność wstecz dla swoich systemów. Co to oznacza dla Właściciela lub Administratora obiektu?  Jest to gwarancja, że każda nowa Centrala serii EBL współpracuje z elementami poprzednich generacji.

Aktualnie produkowany System Sygnalizacji Pożaru Panasonic EBL512 G3 obsługuje elementy pętlowe (czujki dymu i temperatury, moduły sterujące i kontrolujące oraz ręczne ostrzegacze pożarowe) zarówno szeregu 2300 produkowane na początku lat 90 tych, szeregu 3300 oraz najnowsze urządzenia szeregu 44XX jak np. Analogowa Multidetektorowa Optyczna Termiczna Czujka Dymu i Temperatury z Izolatorem Zwarć 4400I.

Kolejna interesująca z punktu widzenia Administratora budynku cecha to kompatybilność elementów pętlowych najnowszej generacji 44XX z Centralami EBL2000, EBL1000 oraz EBL512. Dla przykładu wysoce zaawanasowana technologicznie Analogowa Multidetektorowa Optyczna Termiczna Czujka Dymu i Temperatury 4400I posiada specjalny tryb pracy, w którym może współpracować na jednej  pętli dozorowej z czujkami serii 23XX oraz systemem sygnalizacji pożaru poprzedniej generacji.

Wszystkie te unikalne cechy systemu sygnalizacji pożaru Panasonic EBL512 G3 sprawią, ze znacząco wydłuża się czas eksplantacji tych urządzeń, a Właściciel obiektu może koszty modernizacji rozłożyć w czasie i wymieniać  tylko te elementy, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu.

Jak wygląda przeprowadzenia takiej modernizacji chcielibyśmy przedstawić na przykładzie naszego największego obiektu referencyjnego jakim jest Warszawskie Metro.

System sygnalizacji pożaru EBL na terenie jedynej w Polsce podziemnej kolei został zainstalowany i uruchomiony już w 1995 roku, czyli ponad ćwierć wieku temu. Zainstalowano Centrale Sygnalizacji Pożaru EBL1000, które współpracowały  z czujkami dymu, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, elementami kontrolnymi i sterującymi szeregu 23XX. Na przestrzenia tych 25 lat system był stale modernizowany a zużyte elementy wymieniane na nowe.

Kompatybilność z elementami poprzednich generacji, która jest charakterystyczna dla systemu sygnalizacji pożaru Panasonic EBL pozwoliła na wymianę już wyeksploatowanych central serii EBL1000 i EBL2000 na nowsze Centrale Panasonic EBL512.

Aktualnie na terenie  Metra Warszawskiego na 21 stacjach oraz na Stacji Techniczno ostojowej Kabaty pracuje 30 Central systemu sygnalizacji pożaru. Centrale te tworzą jedną z najdłuższych sieci komunikacyjnych  systemów pożarowych, której długość wynosi ponad 23 km.

Aktualnie prowadzone sa prace związane z modernizacją ostatniej Centrali EBL 2000 zainstalowanej na terenie Stacji techniczno Postojowej Kabaty hali elektrowozowni.

Hala elektrowozowni. zabezpieczona została w latach 90 tych systemem sygnalizacji pożaru EBL2000. Instalacja składała się z 2 Central, które poprzez 18 Pętli dozorowych współpracowały z około 1400 czujami i ręcznymi ostrzegaczami pożaru szeregu 23XX.

System nadal jest sprawny, a zużyte elementy pętlowe szeregu 23XX wymieniane na czujki szeregu 44XX, które po zaprogramowaniu w odpowiednim trybie pracy bez problemu współpracują z Centralą Sygnalizacji Pożaru EBL2000.

Mając na uwadze zapewnienie ciągłości pracy systemów bezpieczeństwa pożarowego zdecydowano się na wymianę Central sygnalizacji Pożaru EBL2000 na najnowszy produkcji Panasonic Sygnalizacji Pożaru EBL512 G3.

Centrala EBL2000 za lat 90 tych.

Istniejące centrale sygnalizacji pożaru EBL2000 zastąpiono Centralami Panasonic EBL 512G3. W ramach prac modernizacyjnych dokonano wymiany ręcznych ostrzegaczy pożarowych na urządzenia najnowszej serii 44XX z wbudowanym izolatorem zwarć oraz usunięto poprzedniej generacji izolatory zwarć w ich miejsce instalując czujki z wbudowanym izolatorem zwarcia. Pozostała cześć elementów pętlowych szeregu 23XX, których nie dokonano wymiany, nadal pracuje w pętlach dozorowych, które teraz komunikują się z Centralą Panasonic EBL 512G3.

Dokonana modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego pozwoliła na kolejne lata zapewnić pełne wsparcie producenta dla swojego systemu. System zyskał dostęp do wszystkich najnowszych rozwiązań technicznych. Elementy pętlowe poprzednich generacji można teraz sukcesywnie wymieniać na najnowsze serii 44XX.

Nowa przełącznica pożarowa.

Pełna kompatybilność wstecz z poprzednimi systemami pozwala Właścicielom obiektów na przeprowadzanie wymian wyeksploatowanych  elementów systemów sukcesywnie nie ponosząc znaczących kosztów jednorazowo. Ponadto minimalizuje się czas, w którym dany obiekt pozostaje bez dozoru systemem sygnalizacji pożaru.

Centrale Panasonic EBL 512G3

Serwis systemów sygnalizacji pożaru, a praca zdalna?

Praca zdalna przy serwisie systemów bezpieczeństwa pożarowego? Coś co niedawno wydawało nam się niemożliwe dziś staje się rzeczywistością. Narzędzia do zdalnego monitorowania stanu systemów sygnalizacji pożaru były na rynku dostępne od dawna. Korzyści płynące z możliwości zdalnej analizy stanu pacy central sygnalizacji pożaru oraz sprawdzenia np. usterek, które pojawiły się w systemie były nam znane. Wiedza dotycząca typu usterki pozwala bez wizyty fizycznej na obiekcie przekazać obsłudze centrali niezbędne wskazówki postepowania oraz szybko zweryfikować typ usterki, przygotować niezbędne urządzenia oraz przy pierwszej wizycie rozwiązać problem. Brak konieczności wizji lokalnej na obiekcie w celu ustalenia przyczyn usterki oszczędza nasz czas oraz znacznie organiczna koszty, szczególnie w przypadku obiektów gdzie jest utrudniony dostęp lub dzieli nas od niego znaczna odległość.

Od 7 miesięcy praca zdalna jest jednym z najczęściej pojawiających się tematów związanych z realizacją obowiązków służbowych. Narzędzia pozwalające na wideokonferencje, zdalny dostęp do komputerów i baz danych przeżywają prawdziwy boom.

W głowach naszych inżynierów zrodził się pomysł, kiedy jak nie teraz spróbować przekonać kolejny raz naszych klientów do zdalnego monitoringu central pożarowych. Przecież teraz wszyscy to robią. Korporacje oraz urzędy Państwowe i Samorządowe przeniosły swoich pracowników do domów i dały im zdalny dostęp do swoich ściśle chronionych baz danych by mogli pracować zdalnie.

Zdalny dostęp realizujemy na urządzeniach dwóch producentów systemu sygnalizacji pożaru Panasonic EBL12 G3 oraz Schrack Seconet Integral IP. Opracowaliśmy procedurę dostępu do Central w sposób bezpieczny i przede wszystkim z pominięciem wewnętrznej sieci Ethernet Właściciela obiektu. Zależy nam na tym by nasi klienci czuli się bezpiecznie i nie obawiali się wniknięcia w ich wewnętrzne struktury sieciowe.

Zdalny dostęp do systemów bezpieczeństwa pożarowego ma także na terenie naszego kraju pewne ograniczenia. Na obiektach już oddanych do użytkowania i funkcjonujących naszą ingerencję ograniczamy jedynie do podglądu stanu centrali i weryfikacji usterek, alarmów i ich przyczyn, odczytania pamięci zdarzeń. Nie programujemy i nie konfigurujemy systemów bezpieczeństwa pożarowego zdalnie. Na funkcjonujących obiektach ograniczamy się jednie do uzyskania informacji o stanie pacy systemu.

Do zdalnego monitoringu systemów pożarowych wykorzystujemy dwa narzędzia.  Integral Message od firmy Schrack Seconet producenta Central Integral IP oraz EBL WebMonitor od firmy Panasonic Fire&Security producenta Central EBL 512G3.

Narzędzia te przewidziane są do monitorowania wielu niezależnych systemów pożarowych. Dzięki temu oprogramowaniu możemy mieć dostęp do informacji o takich zdarzeniach jak alarmy i uszkodzenia z podziałem na konkretne obiekty.

Każda usterka zauważona przez operatora w systemie może być szybko zweryfikowana. Następnie można opracować procedurę jej usunięcia oraz przygotować ofertę handlową na dostawę niezbędnych części zamiennych oraz robociznę. Zdalna weryfikacja uszkodzeń pozwala zminimalizować czas niezbędny na usunięcie usterki począwszy od diagnostyki przez proces przygotowania oferty na wymianę urządzeń oraz rozwiązania problemu technicznego. Przestają być konieczne często kosztowne wizje lokalne w celu diagnostyki. Dodatkowym atutem jest możliwość zdalnego nadzoru nad obiektami, na których może występować problem z dostępem do urządzeń w związku ze stanem epidemiologicznym jak np. szpitale, urzędy itp.

Podgląd stanu systemu bezpieczeństwa pożarowego może pomóc także w udzieleniu telefonicznie wskazówek dla ochrony obiektu, które mogą przyczynić się do zabezpieczenia systemu do czasu przyjazdu autoryzowanego serwisu lub nawet rozwiązać problem we własnym zakresie.

Wykwalifikowany pracownik autoryzowanego serwisu mając możliwość zdalnej analizy pracy systemu pożarowego może prowadzić krok po kroku pracownika ochrony, który może na miejscu weryfikować i potwierdzać uszkodzenia poruszając się po pomieszczeniach i obszarach obiektu, nad którym sprawuje nadzór.  

Zdalny dostęp do Centrali Sygnalizacji Pożaru znacząco także ułatwia i skraca czas serwisu. Nasi inżynierowie podczas wizyty na obiekcie mają możliwość potwierdzania realizacji sterowań oraz obsługi systemu bez koniczności przemieszczania się pomiędzy różnym często oddalonymi między sobą częściami budynku.

Możliwość jakie daje oprogramowanie   Integral Message Schrack Seconet oraz WebMonitor Panasonic EBL 512 G3 znacząco ułatwiają konserwację i serwis systemów pożarowych, weryfikację usterek. W sytuacjach epidemii potrafią zminimalizować kontakt międzyludzki i pomoc zachować dystans społeczny. Nie należy jednak zapominać, że są to tylko narzędzia wspomagające obsługę systemów sygnalizacji pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi norm konserwacja i serwis urządzeń pożarowych powinny być realizowane na ternie obiektu.

Ostatnie miesiące pozwoliły nam przekonać część naszych klientów do skorzystania z możliwości zdalnego podglądu ich systemów pożarowych. Nasze doświadczenia są bardzo pozytywne. Znacząco skrócił się czas weryfikacji usterek oraz ich usuwania. Nasi kliencie czują się bezpieczniej, bo mają świadomość, że ktoś cały czas czuwa nad poprawnością ich zabezpieczeń przeciwpożarowych w sposób bezpieczny i pozwalający zachować dystans społeczny.

VIII Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

VIII Regaty o Puchar Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Pożarnictwa
foto. Zdzisław Kiedio

Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Pożarnictwa już na stałe zagościły w naszych kalendarzach.

W dniach 9-12 maja już po raz ósmy firma RAJ International Sp. z o.o. była współorganizatorem tej coraz bardziej zyskującej na popularności imprezy integracyjnej. Tegoroczna edycja regat była rekordowa zarówno pod względem jej uczestników jak i firm, które postanowiły wesprzeć organizatorów.  

Regaty zostały rozegrane w dwóch klasach. Klasa Bolero 805 liczyła 11 jachtów o długości do 8.05m, natomiast klasa Bingo930 liczyła 6 Jachtów. Wspólnie na wszystkich łodziach podczas wyścigów zasiadło około 98 osób. Już tradycyjnie cała impreza mogła zostać rozegrana dzięki wsparciu Bełbot Yacht Charter, która udostępniła nam swoje jachty oraz keję.

Wspólna rywalizacja na wodzie jest wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń nie tylko żeglarskich, ale także branżowych. Dyskusje pomiędzy specjalistami ochrony przeciwpożarowej z całego kraj trwały do późnych godzin wieczornych w otoczeniu piękna mazurskich jezior i lasów.

Zapraszamy z rok na VIII edycję regat O Puchar Oddziału Stołecznego SITP

Aktualne informacje o imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Pożarnictwa można znaleźć na stronie:
http://sitp.waw.pl/index.php?act=aktualnosci

Realizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz wizualizacji zdarzeń pożarowych dla Urzędu Mazowieckiego w Warszawie

Firma RAJ International Sp. z o.o.  wykonała zabezpieczenie systemem sygnalizacji pożaru budynku Urzędu Mazowieckiego W Warszawie. Obiekt ten, została wzniesiony w 1654 r. i znajduje się pod całkowitą ochroną konserwatora zabytków, zatem wszystkie prace związane z montażem instalacji i okablowania musiały zostać wykonane z należytą starannością tak by nie uszkodzić zabytkowych wnętrz budynku oraz jak najlepiej wpasować się w ich charakter. Dodatkowym utrudnieniem podczas wykonywania prac był fakt, że były one wykonywane podczas normalnej pracy urzędników. Nasi pracownicy musieli dołożyć wszelkich starań by zminimalizować uciążliwość wykonywania tras kablowych i montażu urządzeń systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz zadbać o to by po zakończonych pracach wszystko wróciło do należytego porządku i ładu.

System sygnalizacji pożaru dla Urzędu Mazowieckiego w Warszawie

Na terenie Urzędu Mazowieckiego została rozbudowany system sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4000, który składała się z 3 Central. Nasza firma wykonała prace związane z połączeniem wszystkich Central w sieć oraz rozbudową systemu o następujące ilość urządzeń:

 • 831 adresowalnych czujek optycznych dymu DOR4046 oraz DUR 4046
 • 419 adresowalnych radiowych czujek optycznych dymu. DUR 4047 współpracujących z 55 adapterami czujek radiowych ACR 4001
 • 6 Czujek liniowych DOP6001
 • 127 Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych ROP-4001M
 • 78 szt. Elementów Kontrolno Sterujących EKS 4001 oraz 6 szt. Elementów wielowyjściowych EWS 4001.
 • 113 Sygnalizatorów Głosowych SG-Pgw2 oraz Sygnalizatorów optycznych SO-PD13

W wyniku wykonanych przez naszą firmę prac budynek został zabezpieczony systemem sygnalizacji pożaru do poziomu ochrony pełnej. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie zabytkowy charakter wnętrz, w szczególności sufitów, nie pozwalała na prowadzenie instalacji kablowej zostały zastosowane czujki radiowe DUR 4047 oraz liniowe czujki dymu DOP6001.

System sygnalizacji pożaru steruje głosowymi i optycznymi sygnalizatorami, które realizują rozgłaszanie komunikatów ewakuacyjnych oraz odwołania alarmów pożarowych. Ponadto system steruje i monitoruje instalacją oddymiania grawitacyjnego oraz mechanicznego klatek schodowych, trzymaczami drzwi na granicach stref pożarowych, dźwigami osobowymi, systemem kontroli dostępu, wentylacją bytową oraz klapami odcinającymi oraz monitoruje pompownie hydrantowe

Nasza firma na terenie urzędu zainstalowała i zaprogramowała system wizualizacji zdarzeń pożarowych i integracji systemów bezpieczeństwa VENO. Wykonaliśmy wizualizację systemu sygnalizacji pożaru, gdzie na planach graficznych poszczególnych części obiektu i kondygnacji naniesione zostały wszystkie elementy detekcyjne oraz monitorujące i sterujące systemu Polon Alfa 4000. Dzięki temu rozwiązaniu zdecydowanie skrócony został czas weryfikacji przez ochronę alarmów pożarowych, co w przyszłości pozwoli uniknąć fałszywych alarmów oraz szybko zlokalizować realne miejsca powstania zagrożenia pożarem. System VENO posiada ponadto szereg dodatkowych funkcjonalności, które w przyszłości pozwolą na integracje z takimi systemami jak, kontrola dostępu, system telewizji przemysłowej.

Prace wykonywane na terenie Urzędu Mazowieckiego w Warszawie były dla naszej kadry duży wyzwaniem nie tylko z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, ale także bardzo krótki termin realizacji prac, który wynosił niespełna 6 miesięcy.

Cieszymy się ,ze mogliśmy poprawić bezpieczeństwo pożarowe na terenie tego wyjątkowego i pięknego obiektu.

Systemy bezpieczeństwa pożarowego – Nowe Stacje Metra Warszawskiego

System sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system łączności videointerkomowej dla 6 Nowych Stacji Metra Warszawskiego.

Trasy kablowe instalacji teletechnicznych prowadzone za ścianą zatorową.

Firma RAJ International Sp. z o.o. rozpoczęła prace związane z rozbudową II linii Metra Warszawskiego. W ramach kontraktu podpisanego z firmą GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Astaldi S.p.A wykonamy prace związane z dostawę i montażem oraz uruchomieniem systemu sygnazlaicji pożarudźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu łączności videointerkomowej. Systemy bezpieczeństwa dostarczone przez Raj International Sp. z o.o. zabezpieczą tunel szlakowy północno wschodni o długości   3,2 km wraz stacjami C16 Szwedzka, C 17 Targówek i C18 Trocka oraz tunel zachodni o długości 3,4 km wraz ze stacjami C6

Księcia Janusza.,  C7 Młynów i C8 Płocka. 

Realizowany kontrakt jest kontynuacją rozbudowy II Linii Metra Warszawskiego, która docelowo ma połączyć Dzielnicę Targówek wraz Dzielnicą Ursus. 

W zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego nasza firma dostarczy następujące rozwiązania. 

System Sygnazlaicji Pożaru Panasonic EBL 512 G3 

Centrala Panasonic EBL 512 G3 jest najnowszym rozwiązaniem w zakresie wykrywania pożarów japońskiego producenta.  Sieć mikroprocesorowych Central Panasonic EBL 512 G3 może pomieścić ponad 30600 elementów adresowalnych i została już sprawdzona w swoim niezawodnym działaniu na I oraz II Linii Metra Warszawskiego.  

Podstawowe zalety oferowanego przez nas systemu alarmu pożaru to: 

 • wysoka inteligencja algorytmów zastosowanych w czujkach dymu i ciepła,  
 • możliwość realizacji skomplikowanych scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,  
 • bardzo duża odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, 
 • Potwierdzona poprawność komunikacji na ponad 23km odcinku I Linii Metra Warszawskiego. 

Przewidujemy montaż ponad 6000 elementów systemu sygnalizacji pożaru takich jak czujki dymu, czujki multisensorowe dymu i ciepła, moduły kontrolno-sterujące, sygnalizatory optyczne i akustyczne. 

System sygnalizacji pożaru w ramach rozbudowy zostanie zintegrowany z istniejącymi stacjami II Linii metra oraz pozostanie w pełni kompatybilny z systemem zainstalowanym na I linii Metra Warszawskiego. 

Liniowa detekcja pożaru LISTEC SEC 20 

Detekcja pożaru w tunelach szlakowych z uwagi na wyjątkowo trudne warunki środowiskowe zostanie przez naszą firmę zrealizowana w oparciu o kabel sensoryczny LISTEC SEC 20 wyposażony w hybrydowe czujniki temperatury rozmieszczone w odstępach co 5 m. Podobnie jak system sygnalizacji pożaru Panasonic EBL 512G3 jest to rozwiązanie, które sprawdziło się już na II Linii Metra Warszawskiego i z uwagi na swoje zalety będzie kontunuowanie na kolejnych tunelach szlakowych. 

Zalety stosowania  

 • Możliwość pomiaru temperatury z bardzo dużą dokładnością w zakresie – 40 o C do + 85 o C, natomiast w krótkich przedziałach czasu nawet do 200 o C 
 • Brak wymaganych specjalnych zabezpieczeń i łatwa konserwacja pozwala na stosowanie kabla sensorycznego w bardzo trudnych warunkach środowiskowych oraz w miejscach trudno dostępnych. 

 

Podczas realizacji Kontraktu na rozbudowę II Linii Metra Warszawskiego przewidujemy zainstalowanie ponad 10000 m kabla sensorycznego, który będzie nadzorowany 12 szt. Central LISTcontroler. 

System liniowej detekcji temperatury LISTEC SEC 20 zostanie zintegrowany systemem sygnalizacji pożaru Panasonic EBL 512 G3 tak by tworzyć jedną spójną całość zapewniającą bezpieczeństwo zarówno na stacjach metra jak i w tunelach. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS Aprosys, G+M Elektronik  

Ewakuacja ludzi ze stref zagrożonych pożarem zrealizowana zostanie przez naszą firmę w oparciu o Dźwiękowy System Ostrzegawczy   APS Aprosys produkcji G+M Elektronik A.G. 

Rozwiązania tego szwajcarskiego producenta zostały przez naszą firmę już z powodzeniem zainstalowane na I Linii Metra i II Linii Metra Warszawskiego i sprawdziły się w tym bardzo trudny środowisku eksploatacyjnym.  

Niewątpliwie największych zalety Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego APS Aprosys można zaliczyć: 

 • bardzo duża możliwość rozbudowy i tworzenie rozległych sieci, 
 • Bardzo wysoka jakość komponentów elektronicznych, która została potwierdzana wieloletnią bezusterkową pracą na I Linii Metra Warszawskiego 

W ramach realizacji naszych umów przewidujemy montaż ponad 4000 głośników ściennych, sufitowych oraz kolumnowych, które będą odpowiedzialne za rozgłaszanie komunikatów alarmowych na wypadek zaistnienia zagrożenia pożarowego na wszystkich nowo budowanych stacjach. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS Aprosys zostanie w pełni zintegrowany z już istniejącym systemem na 7 stacjach II Linii Metra Warszawskiego. 

 

 

 

 

Turniej kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP

Turniej kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP

Oddział Stołeczny Stowarzyszanie Techników i Inżynierów Pożarnictwa w ramach swojej statutowej działalności, która polega między innymi na integracji środowiska stowarzyszeniowego w dniu 18 kwietnia br. w Klubie Hulakula przy ul. Jagiellońskiej 82 zorganizował Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa.

W programie imprezy przewidziano sportową rywalizację, integrację koleżeńską a także były prezentowane produkty i usługi wykonywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez firmy, które są członkami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.

Pracownicy firmy RAJ International zrzeszeni w ramach Koła SITP utworzonego przy firmie wzięli czynny udział w organizacji a następnie walczyli skutecznie w turnieju osiągając zadawalające wyniki.

Jednocześnie firma RAJ International wystąpiła w organizowanym turnieju jako jedna z pięciu firm sponsorujących organizację powyższego przedsięwzięcia.

Uczestniczyliśmy w VI Edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Dni zintegrowanych Systemów bezpieczeństwa pożarowego

Uczestniczyliśmy w VI Edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Jesień dla branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce to zawsze okres licznych konferencji i spotkań. W tym roku tak samo jak w poprzednich latach nie mogło nas ominąć jedno z najciekawszych wydarzeń jakim są dla tej branży „Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy”.

Tegoroczna już VI edycja tego spotkania specjalistów ochrony przeciwpożarowej zgromadziła ponad 500 osób. W tym roku tematyka dotycząca projektowania , wdrażania i eksploatacji  systemów bezpieczeństwa została przedstawiona w formie studiów przypadków dla których uzupełnieniem były pokazy zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń i podsystemów.

Tegoroczna edycja pozwoliła nam zapoznać się  ze współdziałaniem aż sześciu systemów, które możemy znaleźć w każdym nowoczesnym budynku min takich jak: System Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowy System Ostrzegawczy, Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe, System Zarządzania Budynkiem BMS, System Telewizji Dozorowej CCTV oraz System kontroli Dostępu. Uzupełnieniem pokazów były wystąpienia prelegentów dotyczące min:

 • Współdziałania i podziału kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym.
 • Integracja systemu sygnalizacji pożaru , dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
 • Przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa.
 • Sterowanie i zasilania urządzeń automatyki pożarowej.
 • Systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • Specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła).
 • Systemy Gaśnicze gazowe jedno i wielostrefowe.
 • Zintegrowanie systemów sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych gazowych.
 • Współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej.
 • Zdalne Zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Jak co roku Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego były dla nas okazją do spotkań ze znajomymi z branży ochrony przeciwpożarowej oraz bardzo ciekawym doświadczeniem edukacyjnym, które znacząco pozwala nam podnieść jakość i bezpieczeństwo stosowanych przez nas rozwiązań.

Źródło: https://www.schrack-seconet.com/pl/

Razem z firmą Polon-Alfa obchodziliśmy 25 lecie Warsztatów SAP

Warsztaty SAP

Razem z firmą Polon-Alfa obchodziliśmy 25 lecie Warsztatów SAP

W dniach 23-23 września 2017 r. na zaproszenie firmy Polon-Alfa mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XXV Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2017”. które odbyły się w przepięknej scenerii Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim.

Każdego roku pod 25 lat Warsztaty SAP są okazja do integracji ludzi i firm związanych z branżą ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Nasza firma jest związana z Warsztatami od początku ich istnienia czyli od 25 lat.

Spotkania te są okazji do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i trendami w zakresie systemów sygnalizacji pożaru. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują znani i cenienie specjaliści min ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowa Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej ,Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Pożarnictwa oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU.

W tym roku mieliśmy okazji wysłuchać  bardzo ciekawych pod względem merytoryczny wykładów dotyczących następujących aspektów ochrony przeciwpożarowej:

 • Sterowanie urządzeniami gaśniczymi – Waldemar Wnęk, SGSP.
 • Stałe urządzenia gaśnicze – porównanie możliwości – Daria Kubis, CNBOP-PIB
 • Wstęp do projektowania gazowych instalacji automatycznego gaszenia – Przemysław Kubica, SGSP.
 • Integracja systemów sygnalizacji pożarowej, automatycznego gaszenia, sterowania oddymianiem i detekcji gazów – wskazówki do projektowania – Marcin Barnat, Polon-Alfa
 • Strategiczne myślenie jako nowa metoda oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków – Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka.
 • Funkcjonowanie instalacji sterujących gaszeniem w warunkach pożaru – Edward Skiepko, SGSP
 • Odbiór i eksploatacja systemów sterowania gaszeniem – Mariusz Sobecki, SITP
 • Skuteczność instalacji gaśniczych a minimalizacja strat – Robert Kuczkowski, PZU Lab

Tak jak co roku wróciliśmy z Warsztatów Polon- Alfa bogatsi o nową wiedzę, doświadczenia oraz ciekawe znajomości. Za rok na pewno znów odwiedzimy naszych kolegów z firmy Polon-Alfa.

Źródło: www.polon-alfa.pl

Działalność w strukturach Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Działalność w strukturach Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Pracownicy firmy RAJ International Sp. z o. o. zorganizowani w ramach Koła utworzonego przy firmie działają w strukturach Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W głównej mierze działalność ta jest realizowana w oparciu o zadania statutowe i polega między innymi na:

 • poszerzaniu wiedzy w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów techniczno-zawodowych związanych z ochroną   przeciwpożarową,
 • podnoszeniu kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach technicznych,
 • integracji środowiska stowarzyszeniowego.

W miesiącu maju bieżącego roku członkowie koła przy firmie RAJ International jak co rok brali udział już w VI Regatach o Puchar Oddziału Stołecznego SITP. Celem Regat była popularyzacja żeglarstwa wśród członków Stowarzyszenia, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz integracja poprzez sport i rekreację środowiska związanego z ochroną przeciwpożarową.

VI Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP odbyły się tradycyjnie na bazie Portu Jachtowego Marina Bełbot Yacht w Wilkasach nad jeziorem Tajty.

Załoga jachtu składająca się z pracowników firmy RAJ International i Promat TOP walczyła bardzo skutecznie zajmując II miejsce w klasie jachtów kabinowych Bingo 930.

Jednocześnie firma RAJ International wystąpiła w Regatach jako jedna z 5 firm sponsorujących organizację powyższego przedsięwzięcia.