Systemy bezpieczeństwa pożarowego – Nowe Stacje Metra Warszawskiego

System sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system łączności videointerkomowej dla 6 Nowych Stacji Metra Warszawskiego.

Trasy kablowe instalacji teletechnicznych prowadzone za ścianą zatorową.

Firma RAJ International Sp. z o.o. rozpoczęła prace związane z rozbudową II linii Metra Warszawskiego. W ramach kontraktu podpisanego z firmą GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Astaldi S.p.A wykonamy prace związane z dostawę i montażem oraz uruchomieniem systemu sygnazlaicji pożarudźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu łączności videointerkomowej. Systemy bezpieczeństwa dostarczone przez Raj International Sp. z o.o. zabezpieczą tunel szlakowy północno wschodni o długości   3,2 km wraz stacjami C16 Szwedzka, C 17 Targówek i C18 Trocka oraz tunel zachodni o długości 3,4 km wraz ze stacjami C6

Księcia Janusza.,  C7 Młynów i C8 Płocka. 

Realizowany kontrakt jest kontynuacją rozbudowy II Linii Metra Warszawskiego, która docelowo ma połączyć Dzielnicę Targówek wraz Dzielnicą Ursus. 

W zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego nasza firma dostarczy następujące rozwiązania. 

System Sygnazlaicji Pożaru Panasonic EBL 512 G3 

Centrala Panasonic EBL 512 G3 jest najnowszym rozwiązaniem w zakresie wykrywania pożarów japońskiego producenta.  Sieć mikroprocesorowych Central Panasonic EBL 512 G3 może pomieścić ponad 30600 elementów adresowalnych i została już sprawdzona w swoim niezawodnym działaniu na I oraz II Linii Metra Warszawskiego.  

Podstawowe zalety oferowanego przez nas systemu alarmu pożaru to: 

 • wysoka inteligencja algorytmów zastosowanych w czujkach dymu i ciepła,  
 • możliwość realizacji skomplikowanych scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,  
 • bardzo duża odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, 
 • Potwierdzona poprawność komunikacji na ponad 23km odcinku I Linii Metra Warszawskiego. 

Przewidujemy montaż ponad 6000 elementów systemu sygnalizacji pożaru takich jak czujki dymu, czujki multisensorowe dymu i ciepła, moduły kontrolno-sterujące, sygnalizatory optyczne i akustyczne. 

System sygnalizacji pożaru w ramach rozbudowy zostanie zintegrowany z istniejącymi stacjami II Linii metra oraz pozostanie w pełni kompatybilny z systemem zainstalowanym na I linii Metra Warszawskiego. 

Liniowa detekcja pożaru LISTEC SEC 20 

Detekcja pożaru w tunelach szlakowych z uwagi na wyjątkowo trudne warunki środowiskowe zostanie przez naszą firmę zrealizowana w oparciu o kabel sensoryczny LISTEC SEC 20 wyposażony w hybrydowe czujniki temperatury rozmieszczone w odstępach co 5 m. Podobnie jak system sygnalizacji pożaru Panasonic EBL 512G3 jest to rozwiązanie, które sprawdziło się już na II Linii Metra Warszawskiego i z uwagi na swoje zalety będzie kontunuowanie na kolejnych tunelach szlakowych. 

Zalety stosowania  

 • Możliwość pomiaru temperatury z bardzo dużą dokładnością w zakresie – 40 o C do + 85 o C, natomiast w krótkich przedziałach czasu nawet do 200 o C 
 • Brak wymaganych specjalnych zabezpieczeń i łatwa konserwacja pozwala na stosowanie kabla sensorycznego w bardzo trudnych warunkach środowiskowych oraz w miejscach trudno dostępnych. 

 

Podczas realizacji Kontraktu na rozbudowę II Linii Metra Warszawskiego przewidujemy zainstalowanie ponad 10000 m kabla sensorycznego, który będzie nadzorowany 12 szt. Central LISTcontroler. 

System liniowej detekcji temperatury LISTEC SEC 20 zostanie zintegrowany systemem sygnalizacji pożaru Panasonic EBL 512 G3 tak by tworzyć jedną spójną całość zapewniającą bezpieczeństwo zarówno na stacjach metra jak i w tunelach. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS Aprosys, G+M Elektronik  

Ewakuacja ludzi ze stref zagrożonych pożarem zrealizowana zostanie przez naszą firmę w oparciu o Dźwiękowy System Ostrzegawczy   APS Aprosys produkcji G+M Elektronik A.G. 

Rozwiązania tego szwajcarskiego producenta zostały przez naszą firmę już z powodzeniem zainstalowane na I Linii Metra i II Linii Metra Warszawskiego i sprawdziły się w tym bardzo trudny środowisku eksploatacyjnym.  

Niewątpliwie największych zalety Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego APS Aprosys można zaliczyć: 

 • bardzo duża możliwość rozbudowy i tworzenie rozległych sieci, 
 • Bardzo wysoka jakość komponentów elektronicznych, która została potwierdzana wieloletnią bezusterkową pracą na I Linii Metra Warszawskiego 

W ramach realizacji naszych umów przewidujemy montaż ponad 4000 głośników ściennych, sufitowych oraz kolumnowych, które będą odpowiedzialne za rozgłaszanie komunikatów alarmowych na wypadek zaistnienia zagrożenia pożarowego na wszystkich nowo budowanych stacjach. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy APS Aprosys zostanie w pełni zintegrowany z już istniejącym systemem na 7 stacjach II Linii Metra Warszawskiego. 

 

 

 

 

Turniej kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP

Turniej kręglarski o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego SITP

Oddział Stołeczny Stowarzyszanie Techników i Inżynierów Pożarnictwa w ramach swojej statutowej działalności, która polega między innymi na integracji środowiska stowarzyszeniowego w dniu 18 kwietnia br. w Klubie Hulakula przy ul. Jagiellońskiej 82 zorganizował Turniej Kręglarski o Puchar Prezesa.

W programie imprezy przewidziano sportową rywalizację, integrację koleżeńską a także były prezentowane produkty i usługi wykonywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez firmy, które są członkami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.

Pracownicy firmy RAJ International zrzeszeni w ramach Koła SITP utworzonego przy firmie wzięli czynny udział w organizacji a następnie walczyli skutecznie w turnieju osiągając zadawalające wyniki.

Jednocześnie firma RAJ International wystąpiła w organizowanym turnieju jako jedna z pięciu firm sponsorujących organizację powyższego przedsięwzięcia.

Uczestniczyliśmy w VI Edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Dni zintegrowanych Systemów bezpieczeństwa pożarowego

Uczestniczyliśmy w VI Edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Jesień dla branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce to zawsze okres licznych konferencji i spotkań. W tym roku tak samo jak w poprzednich latach nie mogło nas ominąć jedno z najciekawszych wydarzeń jakim są dla tej branży „Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy”.

Tegoroczna już VI edycja tego spotkania specjalistów ochrony przeciwpożarowej zgromadziła ponad 500 osób. W tym roku tematyka dotycząca projektowania , wdrażania i eksploatacji  systemów bezpieczeństwa została przedstawiona w formie studiów przypadków dla których uzupełnieniem były pokazy zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń i podsystemów.

Tegoroczna edycja pozwoliła nam zapoznać się  ze współdziałaniem aż sześciu systemów, które możemy znaleźć w każdym nowoczesnym budynku min takich jak: System Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowy System Ostrzegawczy, Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe, System Zarządzania Budynkiem BMS, System Telewizji Dozorowej CCTV oraz System kontroli Dostępu. Uzupełnieniem pokazów były wystąpienia prelegentów dotyczące min:

 • Współdziałania i podziału kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym.
 • Integracja systemu sygnalizacji pożaru , dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
 • Przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa.
 • Sterowanie i zasilania urządzeń automatyki pożarowej.
 • Systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • Specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła).
 • Systemy Gaśnicze gazowe jedno i wielostrefowe.
 • Zintegrowanie systemów sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych gazowych.
 • Współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej.
 • Zdalne Zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Jak co roku Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego były dla nas okazją do spotkań ze znajomymi z branży ochrony przeciwpożarowej oraz bardzo ciekawym doświadczeniem edukacyjnym, które znacząco pozwala nam podnieść jakość i bezpieczeństwo stosowanych przez nas rozwiązań.

Źródło: https://www.schrack-seconet.com/pl/

Razem z firmą Polon-Alfa obchodziliśmy 25 lecie Warsztatów SAP

Warsztaty SAP

Razem z firmą Polon-Alfa obchodziliśmy 25 lecie Warsztatów SAP

W dniach 23-23 września 2017 r. na zaproszenie firmy Polon-Alfa mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XXV Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2017”. które odbyły się w przepięknej scenerii Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim.

Każdego roku pod 25 lat Warsztaty SAP są okazja do integracji ludzi i firm związanych z branżą ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Nasza firma jest związana z Warsztatami od początku ich istnienia czyli od 25 lat.

Spotkania te są okazji do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i trendami w zakresie systemów sygnalizacji pożaru. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują znani i cenienie specjaliści min ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowa Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej ,Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Pożarnictwa oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU.

W tym roku mieliśmy okazji wysłuchać  bardzo ciekawych pod względem merytoryczny wykładów dotyczących następujących aspektów ochrony przeciwpożarowej:

 • Sterowanie urządzeniami gaśniczymi – Waldemar Wnęk, SGSP.
 • Stałe urządzenia gaśnicze – porównanie możliwości – Daria Kubis, CNBOP-PIB
 • Wstęp do projektowania gazowych instalacji automatycznego gaszenia – Przemysław Kubica, SGSP.
 • Integracja systemów sygnalizacji pożarowej, automatycznego gaszenia, sterowania oddymianiem i detekcji gazów – wskazówki do projektowania – Marcin Barnat, Polon-Alfa
 • Strategiczne myślenie jako nowa metoda oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków – Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka.
 • Funkcjonowanie instalacji sterujących gaszeniem w warunkach pożaru – Edward Skiepko, SGSP
 • Odbiór i eksploatacja systemów sterowania gaszeniem – Mariusz Sobecki, SITP
 • Skuteczność instalacji gaśniczych a minimalizacja strat – Robert Kuczkowski, PZU Lab

Tak jak co roku wróciliśmy z Warsztatów Polon- Alfa bogatsi o nową wiedzę, doświadczenia oraz ciekawe znajomości. Za rok na pewno znów odwiedzimy naszych kolegów z firmy Polon-Alfa.

Źródło: www.polon-alfa.pl

Działalność w strukturach Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Działalność w strukturach Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Pracownicy firmy RAJ International Sp. z o. o. zorganizowani w ramach Koła utworzonego przy firmie działają w strukturach Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. W głównej mierze działalność ta jest realizowana w oparciu o zadania statutowe i polega między innymi na:

 • poszerzaniu wiedzy w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów techniczno-zawodowych związanych z ochroną   przeciwpożarową,
 • podnoszeniu kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach technicznych,
 • integracji środowiska stowarzyszeniowego.

W miesiącu maju bieżącego roku członkowie koła przy firmie RAJ International jak co rok brali udział już w VI Regatach o Puchar Oddziału Stołecznego SITP. Celem Regat była popularyzacja żeglarstwa wśród członków Stowarzyszenia, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz integracja poprzez sport i rekreację środowiska związanego z ochroną przeciwpożarową.

VI Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP odbyły się tradycyjnie na bazie Portu Jachtowego Marina Bełbot Yacht w Wilkasach nad jeziorem Tajty.

Załoga jachtu składająca się z pracowników firmy RAJ International i Promat TOP walczyła bardzo skutecznie zajmując II miejsce w klasie jachtów kabinowych Bingo 930.

Jednocześnie firma RAJ International wystąpiła w Regatach jako jedna z 5 firm sponsorujących organizację powyższego przedsięwzięcia.