Projekty systemów bezpieczeństwa

Projekty systemów bezpieczeństwa

Pierwszym etapem każdej inwestycji jest projekt, który ma kolosalne znaczenie w kontekście ostatecznego rezultatu. Po opracowaniu koncepcji zabezpieczeń w budynku można przystąpić do żmudnego projektowania wszystkich instalacji. Wymaga to specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa, architektury oraz samego bezpieczeństwa obiektów, w tym także przepisów prawa.

Projekt jest wykonywane przez nasze biuro projektowe, w którym zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych projektantów i inżynierów. Współpracujemy również z pracowniami architektonicznymi. To gwarantuje, że wszystkie etapy realizacji są ze sobą spójne. Po ustaleniach i konsultacjach z naszym Klientem dotyczących ogólnej koncepcji nasi doświadczeni projektanci tworzą gotowy projekt wszystkich instalacji, dobierając odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i alarmowe.

Pracownicy biura projektowego posiadają niezbędne uprawnienia budowlane, a ich projekty spełniają przepisy krajowe i międzynarodowe oraz wszystkie zalecenia wynikające z: PN, ISO, VdS, BS, NFPA, FM.

Skuteczna ochrona obiektów jest możliwa tylko w oparciu o wysokiej jakości projekt uwzględniający wszystkie czynniki oraz uwarunkowania prawne.

Dbamy o to, aby nasi Klienci otrzymali projekty, dzięki którym tworzone będą obiekty spełniające najnowsze wymagania z zakresu zabezpieczeń budynków.

Projekty systemów bezpieczeństwa często są realizowane także w ramach inteligentnych obiektów. Jedną z podstawowych cech takich budynków jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Warto zadbać, aby posiadał on zdolność do szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia oraz kompleksowym wyposażeniem, w tym infrastrukturą pożarową.

Masz pytania do naszej oferty
projektowania systemów bezpieczeństwa?