Systemy oddymiania | RAJ International

Systemy oddymiania

Nasz szeroki asortyment obejmuje również systemy oddymiania grawitacyjnego.

Dym, jako skutek uboczny spalania będącego integralną częścią pożaru, jest realnym zagrożeniem dla zdrowia oraz życia człowieka. Składa się z wielu lotnych cząsteczek stałych i ciekłych oraz gazów. Zatrucie zachodzi najczęściej na skutek wdychania nadmiernej ilości tlenku węgla (gaz powstający przy niepełnym spalaniu). Dym może być również siedliskiem groźnych dla zdrowia cyjanowodoru czy fosgenu. Wdychanie dymu może doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut. Ponadto zadymieniem dróg ewakuacyjnych znacząco ogranicza widoczność, co utrudnia ,a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia skuteczną ewakuację, dlatego tak ważne jest w trakcie pożaru oddymianie klatki schodowej, ciągów ewakuacyjnych oraz innych miejsc, w których przebywają ludzie.

Nasze systemy skupiają się na drogach ewakuacyjnych, co ułatwia również pracę strażakom. Niższa temperatura, lepsza widoczność, mniejsze stężenie dymu ułatwiają akcję ratowniczą.

Kompleksowy system oddymiania składa się z:

  • klap oddymiających,
  • otworów napowietrzających,
  • kurtyn dymowych.

Instalacja przeciwpożarowa, system sygnalizacji dźwiękowej oraz system oddymiania stanowią skuteczny zespół gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie pożaru.

Co zyskujemy dzięki inwestycji w system oddymiania?

  • Wyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Ochronę mienia i konstrukcji budynku.
  • Obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku (zgodnie z polskim prawem).

Jak działa system oddymiania grawitacyjnego w momencie wybuchu pożaru?

Wykorzystuje on efekt przeciągu, żeby wywołać naturalny przepływ nagrzanego powietrza oraz dymu. Oddymianie grawitacyjne opiera się na automatycznym otwarciu okien lub klap dachowych umieszczonych na dachu i fasadzie obiektu. Jednocześnie należy zapewnić dopływ powietrza na najniższej kondygnacji poprzez otwarcie automatyczne lub ręczne drzwi lub okien. Prowadzi to do wywołania wspomnianego przeciągu i usunięcia dymu z najważniejszych pomieszczeń w budynku oraz z dróg ewakuacyjnych. System uruchamia się na podstawie sygnału przesłanego przez czujki dymowe, ręcznego użycia urządzenia wyzwalającego lub systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego na terenie obiektu. Prawidłowe działanie instalacji kontroluje centrala zasilająco – sterująca. Niektóre układy oddymiające, dzięki zaawansowanemu sterowaniu elektrycznemu, mogą być wykorzystywane na co dzień do naturalnego wentylowania budynków.

Czytaj więcej

Jeśli zastanawiają się Państwo, gdzie najczęściej można znaleźć nowoczesne systemy oddymiania Warszawa będzie doskonałym przykładem. W tym mieście znajdziemy wiele obiektów, w których funkcjonują instalacje gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru. Systemy oddymiania grawitacyjnego można znaleźć w urzędach, centrach handlowych, biurowcach, muzeach, uczelniach i wielu innych placówkach. Kiedy dojdzie do pożaru, instalacje te umożliwiają łatwiejszy dostęp straży pożarnej do miejsca, w którym pojawił się ogień, usuwają szkodliwy dym z pomieszczeń i oczyszczają drogi ewakuacyjne. Często to właśnie trujące gazy, powstające podczas pożaru, są większym zagrożeniem niż sam ogień.

Jeśli chcą Państwo zainstalować w swoim obiekcie system zapewniający skuteczne oddymianie Warszawa to miasto, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Nie ograniczamy się jednak do działań jedynie na terenie stolicy. Niezawodne systemy oddymiania grawitacyjnego możemy zainstalować w całej Polsce. Doświadczony zespół, najnowocześniejsze rozwiązania i dbałość o każdy detal to gwarancja stworzenia skutecznego systemu przeciwpożarowego, znacznie podnoszącego bezpieczeństwo w chronionym obiekcie.

Masz pytania do naszej oferty
systemów oddymiania?