Stałe urządzenia gaśnice gazowe | RAJ International

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe pełnią tę samą funkcję, co stałe urządzenia gaśnicze wodne. Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie w celach gaśniczych gazów takich, jak: FM200®, NOVEC 1230TM, INERGEN (IG-541), IG-01, IG-100, AGRONIT (IG-55).

Zalety stosowania gazów gaśniczych:

  • neutralność względem środowiska zabezpieczonych przedmiotów i urządzeń,
  • nie posiadają właściwości korozyjnych,
  • nie przewodzą prądu elektrycznego,
  • są neutralne względem środowiska naturalnego i nie wpływają negatywnie na organizm ludzki,
  • nie powodują zanieczyszczenia elementów wyposażenia pomieszczenia,
  • nie zmniejszają widoczności.

Systemy gaśnicze gazowe wymagają zastosowania nieco odmiennego projektu – ich podstawowym elementem jest zapewnienie źródła środka gaśniczego, stworzenie układu dystrybucji gazu, wyposażenia całej instalacji w elementy detekcji pożaru i instalacji układu sterującego systemem.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wykorzystywane są w miejscach, gdzie stosowanie wody może przynieść duże szkody materialne. Dlatego zaleca się stosowanie takich systemów do gaszenia: serwerowni, UPS-ów, miejsc przechowywania dokumentów i książek (archiwa, biblioteki), urządzeń elektrycznych, w tym rozdzielni elektrycznych i sterowni oraz w obiektach muzealnych i zabytkowych.

W naszych projektach często stosujemy gazy FM200®, NOVEC 1230TM, które nie tylko są neutralne dla środowiska naturalnego i człowieka, ale także nie mają żadnego wpływu na niszczenie warstwy ozonowej.

RAJ INTERNATIONAL do tworzenia systemów gaśniczych gazowych stosuje wyłącznie sprawdzone urządzenia renomowanych marek, jak: KD-200, TA-200, KD-1230.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe – Warszawa i cała Polska

Siedziba firmy RAJ International mieści się w Warszawie, gdzie jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji zarówno w ramach obsługi stacjonarnej w naszym punkcie, jak i z możliwością dojazdu pod wskazany adres. Jeśli chodzi o instalacje likwidujące ogień poprzez gaszenie gazem, oferujemy nie tylko sprzedaż konkretnych elementów systemu, ale również fachową pomoc przy jego projektowaniu oraz kompleksowy montaż całej konstrukcji w miejscu docelowym. Ponadto na życzenie klienta zapewniamy też jednorazowe lub stałe wsparcie w zakresie konserwacji i serwisu wszystkich elementów składowych instalacji oraz innych powiązanych z nią systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Czytaj więcej

Poza Warszawą gazowe urządzenia gaśnicze dystrybuujemy również na terenie wszystkich pozostałych miast Polski. Takim samym zasięgiem objęte są także wszystkie związane z nimi usługi komplementarne, takie jak projektowanie, montaż oraz serwis instalacji tego typu. Do kontaktu zachęcamy zatem bez względu na odległość Państwa przedsiębiorstwa od naszej siedziby.

Masz pytania do naszej oferty
stałych urządzeń gaśniczych gazowych?