Dni zintegrowanych Systemów bezpieczeństwa pożarowego

Uczestniczyliśmy w VI Edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy.

Jesień dla branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce to zawsze okres licznych konferencji i spotkań. W tym roku tak samo jak w poprzednich latach nie mogło nas ominąć jedno z najciekawszych wydarzeń jakim są dla tej branży „Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy”.

Tegoroczna już VI edycja tego spotkania specjalistów ochrony przeciwpożarowej zgromadziła ponad 500 osób. W tym roku tematyka dotycząca projektowania , wdrażania i eksploatacji  systemów bezpieczeństwa została przedstawiona w formie studiów przypadków dla których uzupełnieniem były pokazy zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń i podsystemów.

Tegoroczna edycja pozwoliła nam zapoznać się  ze współdziałaniem aż sześciu systemów, które możemy znaleźć w każdym nowoczesnym budynku min takich jak: System Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowy System Ostrzegawczy, Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe, System Zarządzania Budynkiem BMS, System Telewizji Dozorowej CCTV oraz System kontroli Dostępu. Uzupełnieniem pokazów były wystąpienia prelegentów dotyczące min:

  • Współdziałania i podziału kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym.
  • Integracja systemu sygnalizacji pożaru , dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
  • Przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa.
  • Sterowanie i zasilania urządzeń automatyki pożarowej.
  • Systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
  • Specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła).
  • Systemy Gaśnicze gazowe jedno i wielostrefowe.
  • Zintegrowanie systemów sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych gazowych.
  • Współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej.
  • Zdalne Zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Jak co roku Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego były dla nas okazją do spotkań ze znajomymi z branży ochrony przeciwpożarowej oraz bardzo ciekawym doświadczeniem edukacyjnym, które znacząco pozwala nam podnieść jakość i bezpieczeństwo stosowanych przez nas rozwiązań.

Źródło: https://www.schrack-seconet.com/pl/

Powrót do poprzedniej strony

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?