Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych

Firma RAJ International Sp. z o.o.  wykonała zabezpieczenie systemem sygnalizacji pożaru budynku Urzędu Mazowieckiego W Warszawie. Obiekt ten, została wzniesiony w 1654 r. i znajduje się pod całkowitą ochroną konserwatora zabytków, zatem wszystkie prace związane z montażem instalacji i okablowania musiały zostać wykonane z należytą starannością tak by nie uszkodzić zabytkowych wnętrz budynku oraz jak najlepiej wpasować się w ich charakter. Dodatkowym utrudnieniem podczas wykonywania prac był fakt, że były one wykonywane podczas normalnej pracy urzędników. Nasi pracownicy musieli dołożyć wszelkich starań by zminimalizować uciążliwość wykonywania tras kablowych i montażu urządzeń systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz zadbać o to by po zakończonych pracach wszystko wróciło do należytego porządku i ładu.

system alarmu przeciwpożarowego, system antypożarowy
System sygnalizacji pożaru dla Urzędu Mazowieckiego w Warszawie

Realizacja systemu sygnalizacji pożaru

Na terenie Urzędu Mazowieckiego została rozbudowany system sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4000, który składała się z 3 Central. Nasza firma wykonała prace związane z połączeniem wszystkich Central w sieć oraz rozbudową systemu o następujące ilość urządzeń:

  • 831 adresowalnych czujek optycznych dymu DOR4046 oraz DUR 4046
  • 419 adresowalnych radiowych czujek optycznych dymu. DUR 4047 współpracujących z 55 adapterami czujek radiowych ACR 4001
  • 6 Czujek liniowych DOP6001
  • 127 Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych ROP-4001M
  • 78 szt. Elementów Kontrolno Sterujących EKS 4001 oraz 6 szt. Elementów wielowyjściowych EWS 4001.
  • 113 Sygnalizatorów Głosowych SG-Pgw2 oraz Sygnalizatorów optycznych SO-PD13

Pełna ochrona przeciwpożarowa

W wyniku wykonanych przez naszą firmę prac budynek został zabezpieczony systemem sygnalizacji pożaru do poziomu ochrony pełnej. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie zabytkowy charakter wnętrz, w szczególności sufitów, nie pozwalała na prowadzenie instalacji kablowej zostały zastosowane czujki radiowe DUR 4047 oraz liniowe czujki dymu DOP6001.

System sygnalizacji pożaru steruje głosowymi i optycznymi sygnalizatorami, które realizują rozgłaszanie komunikatów ewakuacyjnych oraz odwołania alarmów pożarowych. Ponadto system steruje i monitoruje instalacją oddymiania grawitacyjnego oraz mechanicznego klatek schodowych, trzymaczami drzwi na granicach stref pożarowych, dźwigami osobowymi, systemem kontroli dostępu, wentylacją bytową oraz klapami odcinającymi oraz monitoruje pompownie hydrantowe

Wizualizacja zdarzeń pożarowych

Nasza firma na terenie urzędu zainstalowała i zaprogramowała system wizualizacji zdarzeń pożarowych i integracji systemów bezpieczeństwa VENO. Wykonaliśmy wizualizację systemu sygnalizacji pożaru, gdzie na planach graficznych poszczególnych części obiektu i kondygnacji naniesione zostały wszystkie elementy detekcyjne oraz monitorujące i sterujące systemu Polon Alfa 4000. Dzięki temu rozwiązaniu zdecydowanie skrócony został czas weryfikacji przez ochronę alarmów pożarowych, co w przyszłości pozwoli uniknąć fałszywych alarmów oraz szybko zlokalizować realne miejsca powstania zagrożenia pożarem. System VENO posiada ponadto szereg dodatkowych funkcjonalności, które w przyszłości pozwolą na integracje z takimi systemami jak, kontrola dostępu, system telewizji przemysłowej.

Prace wykonywane na terenie Urzędu Mazowieckiego w Warszawie były dla naszej kadry duży wyzwaniem nie tylko z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, ale także bardzo krótki termin realizacji prac, który wynosił niespełna 6 miesięcy.

Cieszymy się ,ze mogliśmy poprawić bezpieczeństwo pożarowe na terenie tego wyjątkowego i pięknego obiektu.

Powrót do poprzedniej strony

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?