Praca zdalna przy serwisie systemów bezpieczeństwa pożarowego

Coś co niedawno wydawało nam się niemożliwe dziś staje się rzeczywistością. Narzędzia do zdalnego monitorowania stanu systemów sygnalizacji pożaru były na rynku dostępne od dawna. Korzyści płynące z możliwości zdalnej analizy stanu pacy central sygnalizacji pożaru oraz sprawdzenia np. usterek, które pojawiły się w systemie były nam znane. Wiedza dotycząca typu usterki pozwala bez wizyty fizycznej na obiekcie przekazać obsłudze centrali niezbędne wskazówki postepowania oraz szybko zweryfikować typ usterki, przygotować niezbędne urządzenia oraz przy pierwszej wizycie rozwiązać problem. Brak konieczności wizji lokalnej na obiekcie w celu ustalenia przyczyn usterki oszczędza nasz czas oraz znacznie organiczna koszty, szczególnie w przypadku obiektów gdzie jest utrudniony dostęp lub dzieli nas od niego znaczna odległość.

centrala systemu bezpieczeństwa

Zdalny monitoring central pożarowych

Od 7 miesięcy praca zdalna jest jednym z najczęściej pojawiających się tematów związanych z realizacją obowiązków służbowych. Narzędzia pozwalające na wideokonferencje, zdalny dostęp do komputerów i baz danych przeżywają prawdziwy boom.

W głowach naszych inżynierów zrodził się pomysł, kiedy jak nie teraz spróbować przekonać kolejny raz naszych klientów do zdalnego monitoringu central pożarowych. Przecież teraz wszyscy to robią. Korporacje oraz urzędy Państwowe i Samorządowe przeniosły swoich pracowników do domów i dały im zdalny dostęp do swoich ściśle chronionych baz danych by mogli pracować zdalnie.

zdalny dostęp do Panasonic EBL12 G3 oraz Schrack Seconet Integral IP

Zdalny dostęp realizujemy na urządzeniach dwóch producentów systemu sygnalizacji pożaru Panasonic EBL12 G3 oraz Schrack Seconet Integral IP. Opracowaliśmy procedurę dostępu do Central w sposób bezpieczny i przede wszystkim z pominięciem wewnętrznej sieci Ethernet Właściciela obiektu. Zależy nam na tym by nasi klienci czuli się bezpiecznie i nie obawiali się wniknięcia w ich wewnętrzne struktury sieciowe.

Narzędzia zdalnego monitoringu systemów pożarowych

Zdalny dostęp do systemów bezpieczeństwa pożarowego ma także na terenie naszego kraju pewne ograniczenia. Na obiektach już oddanych do użytkowania i funkcjonujących naszą ingerencję ograniczamy jedynie do podglądu stanu centrali i weryfikacji usterek, alarmów i ich przyczyn, odczytania pamięci zdarzeń. Nie programujemy i nie konfigurujemy systemów bezpieczeństwa pożarowego zdalnie. Na funkcjonujących obiektach ograniczamy się jednie do uzyskania informacji o stanie pacy systemu.

Do zdalnego monitoringu systemów pożarowych wykorzystujemy dwa narzędzia.  Integral Message od firmy Schrack Seconet producenta Central Integral IP oraz EBL WebMonitor od firmy Panasonic Fire&Security producenta Central EBL 512G3.

Narzędzia te przewidziane są do monitorowania wielu niezależnych systemów pożarowych. Dzięki temu oprogramowaniu możemy mieć dostęp do informacji o takich zdarzeniach jak alarmy i uszkodzenia z podziałem na konkretne obiekty.

Każda usterka zauważona przez operatora w systemie może być szybko zweryfikowana. Następnie można opracować procedurę jej usunięcia oraz przygotować ofertę handlową na dostawę niezbędnych części zamiennych oraz robociznę. Zdalna weryfikacja uszkodzeń pozwala zminimalizować czas niezbędny na usunięcie usterki począwszy od diagnostyki przez proces przygotowania oferty na wymianę urządzeń oraz rozwiązania problemu technicznego. Przestają być konieczne często kosztowne wizje lokalne w celu diagnostyki. Dodatkowym atutem jest możliwość zdalnego nadzoru nad obiektami, na których może występować problem z dostępem do urządzeń w związku ze stanem epidemiologicznym jak np. szpitale, urzędy itp.

Podgląd stanu systemu przeciwpożarowego

Podgląd stanu systemu bezpieczeństwa pożarowego może pomóc także w udzieleniu telefonicznie wskazówek dla ochrony obiektu, które mogą przyczynić się do zabezpieczenia systemu do czasu przyjazdu autoryzowanego serwisu lub nawet rozwiązać problem we własnym zakresie.

Wykwalifikowany pracownik autoryzowanego serwisu mając możliwość zdalnej analizy pracy systemu pożarowego może prowadzić krok po kroku pracownika ochrony, który może na miejscu weryfikować i potwierdzać uszkodzenia poruszając się po pomieszczeniach i obszarach obiektu, nad którym sprawuje nadzór.  

Zdalny dostęp do Centrali Sygnalizacji Pożaru znacząco także ułatwia i skraca czas serwisu. Nasi inżynierowie podczas wizyty na obiekcie mają możliwość potwierdzania realizacji sterowań oraz obsługi systemu bez koniczności przemieszczania się pomiędzy różnym często oddalonymi między sobą częściami budynku.

Konserwację i serwis systemów przeciwpożarowych

Możliwość jakie daje oprogramowanie   Integral Message Schrack Seconet oraz WebMonitor Panasonic EBL 512 G3 znacząco ułatwiają konserwację i serwis systemów pożarowych, weryfikację usterek. W sytuacjach epidemii potrafią zminimalizować kontakt międzyludzki i pomoc zachować dystans społeczny. Nie należy jednak zapominać, że są to tylko narzędzia wspomagające obsługę systemów sygnalizacji pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi norm konserwacja i serwis urządzeń pożarowych powinny być realizowane na ternie obiektu.

Ostatnie miesiące pozwoliły nam przekonać część naszych klientów do skorzystania z możliwości zdalnego podglądu ich systemów pożarowych. Nasze doświadczenia są bardzo pozytywne. Znacząco skrócił się czas weryfikacji usterek oraz ich usuwania. Nasi kliencie czują się bezpieczniej, bo mają świadomość, że ktoś cały czas czuwa nad poprawnością ich zabezpieczeń przeciwpożarowych w sposób bezpieczny i pozwalający zachować dystans społeczny.

Powrót do poprzedniej strony

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?