Sygnalizacja alarmu

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Kluczem do ograniczenia zagrożenia jest jak najszybsza reakcja, polegająca przede wszystkim na sprawnej ewakuacji. Dlatego tak ważne, oprócz sygnałów świetlnych, są dźwiękowe systemy ostrzegawcze, których zadaniem jest błyskawiczne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarem. Eksperci są zgodni co do tego, że najskuteczniejszym rodzajem przekazu dla człowieka pozostającego w stanie silnego stresu (paniki) są dźwięki.

Głośniki rozmieszczone w całym budynku pozwalają na jasne i precyzyjne przekazywanie informacji o zagrożeniu, jak również instrukcji postępowania ewakuacyjnego.

Dostarczając Dźwiękowy System Ostrzegawczy gwarantujemy, że:

  • Wszystkie urządzenia wraz z okablowaniem są odporne na wysokie temperatury, co gwarantuje skuteczne działanie również w trakcie pożaru.
  • Możliwy jest podział na strefy budynku, co pozwala na kierowanie indywidualnych komunikatów do poszczególnych obszarów.
  • Zrozumiałość oraz słyszalność komunikatów stoi na bardzo wysokim poziomie, co minimalizuje zagrożenie i przyspiesza ewakuację.
  • Po przybyciu jednostek straży pożarnej, to dowódca operacji może przekazywać indywidualne komunikaty dla osób pozostających w strefie zagrożenia.

Oferowane przez nas dźwiękowe systemy ostrzegawcze (alarmy przeciwpożarowe) posiadają również przydatne funkcje, które wykorzystuje się w czasie braku jakiegokolwiek zagrożenia. Głośniki mogą być wykorzystywane do nadawania komunikatów, reklam czy muzyki w tle.

Proponujemy systemy następujących producentów: Ambient produkowany przez Ambient System sp. z o.o. system Praesideo firmy Bosch oraz system G+M Elektronik APS-Aprosys.

Masz pytania do naszej oferty
dźwiękowych systemów ostrzegawczych?