Referencje

Skałka Paulini montaż

Zarząd Klasztoru OO Paulinów Na Skałce w Krakowie 31-65 KRAKÓW, ul. Skałeczna 15 udziela Firmie:

RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. ul. Księcia Ziemowita 55/57 03-885 WARSZAWA

REKOMENDACJI WIARYGODNOŚCI, BĘDĄCEJ POŚWIADCZENIEM OCENY, IŻ Firma ta świadczy oferowane usługi w sposób profesjonalny i rzetelny. Działa w poszanowaniu obowiązującego prawa, interesu klientów oraz z zasadami etyki i sztuki zawodowej.

Swoja ocenę opieramy na podstawie świadczonej na naszą rzecz usługi:

Wykonanie Instalacji Sygnalizacji Alarmu pożarowego oraz instalacji alarmu włamania w Kościele p.w. św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, oraz w Klasztorze OO. Paulinów Na Skałce w Krakowie, przy ulicy Skałecznej 15, 31-065 KRAKÓW.

Skałka Paulini Montaż 2005


Roma konserwacja

Teatr Muzyczny ROMA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 49 niniejszym zaświadcza, że firma RAJ International Sp. z o.o. wykonuje od roku 1997 na naszą rzecz stałe usługi konserwacyjne i serwis całodobowy instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP) i instalacji tryskaczowej (SUG). Wszystkie prace wykonywane są solidnie i sprawnie organizacyjnie, z zachowaniem ustalonych terminów umownych. Poziom świadczonych usług oceniamy bardzo wysoko i potwierdzamy, że firma RAJ International jest dla innych przedsiębiorstw godnym polecenia partnerem.

ROMA Konserwacja 2003


Teatr Lalka konserwacja

Teatr „Lalka” z siedzibą w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki niniejszym zaświadcza, że firma RAJ International Sp. z o.o. od stycznia roku 2000 objęła instalację sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) stałymi usługami konserwacyjnymi i serwisowymi. Świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane są z należytą starannością i solidnością. Jakość świadczonych usług oceniamy bardzo wysoko i potwierdzamy, że firma RAJ International jest dla innych przedsiębiorstw godnym polecenia partnerem.

Teatr Lalka Konserwacja 2003


Teatr Ochota konserwacja

Na wniosek RAJ International Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9 niniejszym zaświadcza, że firma RAJ International Sp. z o.o. występując wówczas jako USP International wykonała na naszą rzecz dokumentację projektową a następnie dostawę i montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). Także do roku 1987 jako USP International a od roku 1993 jako RAJ International objęła w/w instalację stałymi usługami konserwacyjnymi i serwisowymi. Świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane były i prowadzone są aktualnie z należytą starannością i solidnością. Jakość świadczonych usług oceniamy bardzo wysoko i potwierdzamy, że firma RAJ International jest dla innych przedsiębiorstw godnym polecenia partnerem.

Teatr Ochota Konserwacja 2003


Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?