Referencje

CUW konserwacja

Centrum Usług Wspólnych (d. Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) zaświadcza, że firma Raj International sp, z o.o. , ul. Księcia Zimowita 55/57, 03-885 Warszawa jest wykonawcą na rzecz CUW -prac w następującym zakresie:

 • konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji pożarowej SAP,
 • instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania DSO,
 • instalacji oddymiania, systemu gaszenia KD-200 oraz stałych urządzeń gaśniczych SUG na obiektach administrowanych przez CUW.

Wszystkie wymienione prace są wykonywane z należytą starannością.

CUW Konserwacja 2013


FSO konserwacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2003 r. do chwili obecnej firma RAJ International Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 55/57 świadczy usługi w zakresie stałej konserwacji oraz utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych, zainstalowanych w obiektach Fabryki Samochodów Osobowych S.A. Firma wykonuje w naszych obiektach usługi związane z konserwacją i serwisem systemów sygnalizacji alarmu pożaru SAP, stałych urządzeń gaśniczych SUG i klap oddymiających oraz systemów detekcji oparów farb i lakierów. Umowa w tym zakresie została zawarta na czas nieokreślony.

Nasza współpraca układa się bardzo dobrze a usługi wykonywane są profesjonalnie i terminowo, z zastosowaniem właściwych technologii. Elastyczność Firmy pozwała jej na dostosowanie się do wysokich wymogów stawianych przez Fabrykę Samochodów Osobowych S.A. Wszystkie zlecone usługi, wykonywane są z należytą starannością.

Firma RAJ International Sp. z o.o. jest profesjonalnym partnerem biznesowym, bardzo dobrze zorganizowanym i zarządzanym. Jest to Firma godna polecenia w zakresie wykonywanych przez nią usług.

FSO Konserwacja 2013


Metro Warszawskie konserwacja

Firma RAJ International Sp. z o.o. od wielu lat wykonuje w obiektach Metra Warszawskiego w Warszawie usługi konserwacji i serwisu urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Opieką konserwacyjną i serwisem całodobowym objęte są następujące systemy:

 • System sygnalizacji pożarowej SAP.
 • Instalacje gaszenia KD-200.
 • Stałe urządzenia gaśnicze SUG.

Firma RAJ International jest godna polecenia jako rzetelny, solidny , odpowiedzialny wykonawca usług konserwacyjnych, serwisowych dla systemów oraz urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Metro Warszawskie Konserwacja 2013


Poczta Polska konserwacja

Firma RAJ International Sp. z o.o. wykonywała w okresie 01.12.2011 r. do 30.11.2012 r. na obiektach Poczty Polskiej w Warszawie usługi konserwacji i serwisu urządzeń i systemów oraz technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Opieką konserwacyjną i serwisem całodobowym objęte były następujące systemy:

 • System sygnalizacji pożarowej SAP.
 • Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO.
 • Systemy gaszenia KD-200.
 • Instalacja kontroli dostępu i telewizja dozorowa.

Firma RAJ International jest godna polecenia jako rzetelny, solidny, odpowiedzialny wykonawca usług konserwacyjnych i serwisowych systemów oraz urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Poczta Polska Konserwacja 2013


RCL konserwacja

Firma RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniach od 29 czerwca 2012 r. do 30 lipca 2012 r. zrealizowała zamówienie, polegające na dostawie i montażu systemu gaśniczego-gazowego dla serwerowni zlokalizowanej w budynku Rządowego Centrum Legislacji, Al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa.

Firma RAJ International Sp. z o.o. wykonała zamówienie w terminie umownym i jest godna polecenia, jako rzetelny wykonawca usług montażowych systemów gaśniczych.

RCL Konserwacja 2013


Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?