Referencje

j200 konserwacja

Firma RAJ International wykonuje w budynku Jerozolimskie 200 Sp. z o.o.  S.K.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200 usługę konserwacji i serwisu urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Opieką konserwacyjną i serwisem całodobowym objęte są następujące systemy:

system sygnalizacji pożarowej SAP, instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO i  oddymiania.

Firma RAJ International jest godna polecenia jako rzetelny, solidny odpowiedzialny  wykonawca usług konserwacyjnych i serwisowych systemów oraz urządzeń zabezpieczenia  przeciwpożarowego.

J200 Konserwacja 2012


PW konserwacja

Firma RAJ International wykonuje w budynku Politechniki Warszawskiej  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych w Warszawie przy ul. Koszykowej 75 usługę konserwacji i serwisu urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego. Opieką konserwacyjną i serwisem całodobowym objęte są następujące systemy: system sygnalizacji pożarowej (SAP), instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), system gaszenia pożarem (SUG).

Firma RAJ International jest godna polecenia jako rzetelny, solidny, odpowiedzialny wykonawca usług konserwacyjnych i serwisowych systemów oraz urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego.

PW Konserwacja 2012


AMP montaż Muzeum Miasta Warszawy

Pragniemy niniejszym zarekomendować wszystkim zainteresowanym firmę RAJ International Sp. z o.o. jako solidnego wykonawcę systemów sygnalizacji ochrony obiektów.

Firma RAJ International w latach 2010-2012 wykonała, na budowie

RENOWACJI I ADAPTACJI PIWNIC STAROMIEJSKICH

mieszczącej się w Warszawie przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42, roboty związane z instalacjami sygnalizacji pożaru i DSO, Siecią Strukturalną i Instalacjami SWiN oraz CCTV. Roboty polegające na montażu wszystkich wymienionych wyżej instalacji a wśród nich systemu sygnalizacji pożaru , opartego na systemie Polon 4900 produkcji POLON-ALFA.

Wartość prac zleconych wynosiła łącznie 718 489,56 zł netto.

Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

AMP Montaż Muzeum Miasta Warszawy 2012


Skanska montaż a17

Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, że firma RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 55/57 w okresie od 13.05.2010 do 29.12.2010 r. wykonała na nasze zlecenie usługi i prace związane z realizacją kontraktu p. n. „Kompleksowa realizacja przejścia podziemnego dla pieszych łączącego stację metra A17 „Dworzec Gdański” ze stacją PKP „Warszawa Gdańska” i Żoliborzem” Firma RAJ International wykonała w ramach kontraktu dokumentację projektową i prace montażowe systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, sieci strukturalnej i telefonicznej oraz telewizji przemysłowej CCTV. Potwierdzamy, że wszystkie prace wykonane przez pracowników RAJ International Sp. z o. o. zostały wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską, przepisami prawa i obowiązującymi normami, a także starannie z zachowaniem terminów umownych. Możemy zarekomendować firmę RAJ International Sp. z o. o. jako solidnego i rzetelnego wykonawcę prac instalacyjnych.

Skanska Montaż A17 2010


De Silva montaż Pyrzowice

Niniejszym mamy zaszczyt zarekomendować firmę RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 55157 z którą jako sieć rozpoczęliśmy współpracę w roku 2007 podczas realizacji inwestycji Hotel De Silva w Piasecznie .W ramach powyższego zadania powierzono firmie RAJ International w okresie od sierpnia 2007r. do maja 2008r. wykonanie w obiekcie Hotelu De Silva w Piasecznie, ul. Puławska 42 instalacji sygnalizacji pożaru opartej na urządzeniach Panasonic EBL 512, instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO opartą o urządzeniach G+M oraz instalację oddymiania.

Potwierdzamy także, że w okresie od marca 2008r. do marca 2009r. firma RAJ International wykonała w kolejnym obiekcie Hotelu De Silva w Pyrzowicach, ul. Równoległa 2 instalację sygnalizacji pożaru opartą na urządzeniach Panasonic EBL 512 oraz instalację oddymiania. Jednym z głównych kryteriów wyboru tego wykonawcy była konkurencyjna oferta cenowa, potencjał firmy, jej duże doświadczenie oraz pozytywna opinia , którą cieszy się na lokalnym rynku usług pożarowych. Wszystkie prace świadczone na naszą rzecz wykonane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zawartą umową. Planując przyszłe inwestycje bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą RAJ International Sp. z o.o, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną oraz zapleczem projektowym.

DeSilva Montaż Pyrzowice 2010


Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?