Referencje

Makro montaż

Na wniosek RAJ International Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 55/57 niniejszym potwierdzamy, że firma RAJ International w okresie od lutego do sierpnia 2008r. wykonała instalację stałego urządzenia gaśniczego wodnego tryskaczowego wraz z pompownią oraz dostarczyła i zainstalowała instalację wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i gazowego urządzenia gaśniczego KD-200 w obiekcie Makro Cash and Carry w Gdyni. Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.

Makro Montaż 2010


Novotel konserwacja

Firma RAJ International wykonuje w budynku Hotelu Novotel Centrum w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 98/96 usługę konserwacji i serwisu urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Opieką konserwacyjną i serwisem całodobowym objęte są następujące systemy:  system sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze gazowe, instalacja tryskaczowa.

Firma RAJ International jest godna polecenia jako rzetelny, solidny , odpowiedzialny wykonawca usług konserwacyjnych i serwisowych systemów oraz urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Novotel Konserwacja 2012


Metro Warszawskie konserwacja

Z firmą RAJ INTERNATIONAL Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Księcia Ziemowita 55/57 łączy Metro Warszawskie długoletnia współpraca mająca za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów metra. Firma wykonuje prace konserwacyjne: systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych tj. systemu gaszenia gazem KD-200 oraz instalacji tryskaczowych. Jej rzetelna praca pozwala na spełnianie rygorystycznych procedur związanych z ochroną przeciw-pożarową obiektów.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy oraz wysokiego poziomu świadczonych usług.

Metro Warszawskie Konserwacja


Enel montaż

Potwierdzamy, że firma RAJ International Sp. z o. o. w terminie od dnia 29.04.2011 do dnia 30.06.2011 wykonała prace dla naszej firmy w obiekcie handlowym TESCO PINE 1.7K w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 1C.

Zakres prac obejmował wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu rozgłoszeniowego oraz systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością oraz w ustalonym terminie. Pracownicy firmy RAJ International Sp. z o.o. wykazali się dobrym przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem i odpowiedzialnością.

Firma RAJ International Sp. z o.o. jest partnerem godnym polecenia innym Inwestorom.

ENEL Montaż 2011


Elbud montaż

Pragniemy niniejszym zarekomendować firmę RAJ International Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i solidnego wykonawcę instalacji wykrywania pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i oddymiania. Firma RAJ International wykonała w naszym obiekcie, tj. w budynku Hotelu ELBUD w Warszawie, Al. Krakowska 266 instalacje niskoprądowe.

Firma RAJ International wykonywała na nasze zamówienie instalację alarmową pożaru (SAP) opartą na urządzeniach Panasonic EBL 512, instalację DSO na urządzeniach G+M, a także instalację oddymiania. Od momentu przekazania systemów do eksploatacji, RAJ International prowadzi również stałą konserwację i serwis całodobowy urządzeń.

Załoga RAJ International wykonała roboty instalacyjne terminowo, z zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej.

RAJ International to firma godna polecenia innym inwestorom, którzy poszukują rzetelnego wykonawcy instalacji alarmowych.

ELBUD Montaż 2010


Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?