Referencje

AMP Kancelaria Rady Ministrów montaż

Mamy przyjemność potwierdzić, że firma RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o.  , wykonała na rzecz naszej firmy prace w Gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3, w zakresie:

 • Systemu Sygnalizacji pożaru — SST-E.02.01,
 • Oddymianie klatki schodowej — SST-E.02.02,
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy — SST-E.02.03,
 • Okablowanie telewizji dozorowej — SST-E.02.05,
 • System sygnalizacji włamania i napadu — SST-E.02.08

Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o.  jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów.

AMP Kancelaria Rady Ministrów Montaż 2009


Makro montaż

Na wniosek RAJ International Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 55/57 niniejszym potwierdzamy, że firma RAJ International wykonała w okresie od marca do listopada 2007r. instalację stałego urządzenia gaśniczego wodnego tryskaczowego wraz z pompownią oraz dostarczyła i zainstalowała instalację wykrywania pożaru i gazową instalację gaśniczą KD-200 w obiekcie Hala nr 1 Makro Cash and Carry w Warszawie.

Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.

Makro Montaż 2010


Bumer montaż

BUMAR Invest Sp. z o. o. niniejszym potwierdza, że firma RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 55/57 dostarczyła urządzenia, wykonała prace montażowe oraz zaprogramowała i uruchomiła Dźwiękowy System Ostrzegawczy w budynku biurowym przy Al. Jana Pawła II w Warszawie.

Potwierdzamy, że prace montażowe przeprowadzone przez pracowników RAJ International zawsze wykonane były zgodnie ze sztuką inżynierską, przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami, a także starannie z zachowaniem terminów umownych.

Mając powyższe na uwadze możemy zarekomendować firmę RAJ International jako odpowiedzialnego i solidnego wykonawcę wszystkich wyżej wymienionych robót.

Bumer Montaż 2009


De Silva montaż Piaseczno

Niniejszym marny zaszczyt zarekomendować firmę RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 55/57 z którą jako sieć rozpoczęliśmy  współpracę w roku 2007 podczas realizacji inwestycji Hotel De Silva w Piasecznie .W ramach powyższego zadania powierzono firmie RAJ International w okresie od sierpnia 2007r. do maja 2008r. wykonanie w obiekcie Hotelu De Silva w Piasecznie, ul. Puławska 42 instalacji sygnalizacji pożaru opartej na urządzeniach Panasonic EBL 512, instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO opartą o urządzeniach G+M oraz instalację oddymiania.

Potwierdzamy także, że w okresie od marca 2008r. do marca 2009r. firma RAJ International wykonała w kolejnym obiekcie Hotelu De Silva w Pyrzowicach, ul. Równoległa 2 instalację sygnalizacji pożaru opartą na urządzeniach Panasonic EBL 512 oraz instalację oddymiania.

Jednym z głównych kryteriów wyboru tego wykonawcy była konkurencyjna oferta cenowa, potencjał firmy, jej duże doświadczenie oraz pozytywna opinia , którą cieszy się na lokalnym rynku usług pożarowych.

Wszystkie prace świadczone na naszą rzecz wykonane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zawartą umową.

Planując przyszłe inwestycje bierzemy pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z firmą RAJ International Sp. z o.o, którą możemy polecić jako solidnego partnera, dysponującego doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną oraz zapleczem

DeSilva Montaż Piaseczno 2009


Elektrobudowa a21 montaż

Elektrobudowa S.A. Katowice Oddział spółki Rynek Przemysłu w Warszawie, wykonawca dokumentacji wykonawczej dla systemów całoliniowych i robót elektrycznych, energetycznych i niskoprądowych na Zadaniu Inwestycyjnym pn. „Budowa linii metra na odcinku od B21 do A22″, niniejszym informuje, iż firma RAJ International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonała na nasze zlecenie na stacjach metra: A21 „Stare Bielany” i A22 „Wawrzyszew”, kompleksowe instalacje:

 • CCTV z videointerkomami,
 • systemu sygnalizacji pożaru,
 • DSO,

oraz wykonała:

 • projekty wykonawcze instalacji CCTV z videointerkomami,
 • projekty wykonawcze systemu sygnalizacji pożaru,

Prace związane z realizacją powyższego kontraktu zostały zrealizowane w okresie: 05.10.2006 — 18.10.2008r. Systemy zostały przekazane do eksploatacji i sprawują się bez zarzutu. Wszelkie prace zostały wykonane z należytą starannością, terminowo i w pełni profesjonalnie.

Niniejszym polecamy usługi firmy RAJ International Sp. z o.o., jako godnego zaufania partnera.

Elektrobudowa A21 Montaż 2009


Sukces we współpracy

Na przestrzeni ostatnich blisko 30 lat przeprowadziliśmy szereg realizacji polegających na instalacji złożonych systemów bezpieczeństwa. Zaufanie ze strony kilkuset podmiotów jest naszym największym osiągnięciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy liczne referencje potwierdzające wysoką jakość naszych usług.

Wysokie oceny uzyskane od wielu typów podmiotów (hoteli, urzędów, dworców czy szkół wyższych) powinny upewnić potencjalnych Klientów, że warto nam zaufać i powierzyć tworzenie systemów wzmacniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe

Otrzymane referencje dotyczą wielu rodzajów prac realizowanych u zleceniobiorców. Najczęściej występującymi usługami były:

 • konserwacja i serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz technicznych środków zabezpieczenia ppoż.;
 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych;
 • dostawa i montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśniczo – gazowych i innych;
 • instalacja dźwiękowych systemów ostrzegania;
 • instalacja systemu przeciwwłamaniowego;

Współpraca projekt ppożNasi dotychczasowi Klienci w serdecznych i ciepłych słowach rekomendowali nasze usługi. Do najczęściej wymienianych zalet naszych RAJ International zaliczali:

 • doświadczony personel,
 • zaplecze techniczne wysokiej jakości,
 • terminowość realizacji zleceń,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • konkurencyjne warunki cenowe,
 • zachowanie zasad sztuki budowlanej.
Co o nas myślą dotychczasowi Klienci?

Makro Cash and Carry w Gdyni:

„Potwierdzamy, że świadczone na naszą rzecz usługi wykonywane zostały solidnie i terminowo, zgodnie z zawartą umową. Usługi firmy RAJ International możemy polecić innym przedsiębiorstwom.”

Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich (instalacja sygnalizacji pożaru i DSO, roboty związane z Siecią Strukturalną i Instalacjami SwiN oraz CCTV):

„Powyższe instalacje zostały wykonane w wyznaczonym terminie umownym. Załogę firmy RAJ International charakteryzuje wysoka fachowość, dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy, wysoka kultura osobista, co sprawia, że są oni godni polecenia wszystkim tym, którzy noszą się z zamiarem zabezpieczenia swoich obiektów systemami sygnalizacji pożaru.

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie (system sygnalizacji pożaru, oddymianie klatki schodowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, okablowanie telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu):

„Wszystkie zlecone prace wykonano w wyznaczonym terminie, oraz z należytą jakością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu dotychczasowej a także bieżącej współpracy, którą mamy zamiar kontynuować w przyszłości. Pracownicy realizujący ww. prace wykazali się dużym doświadczeniem, przygotowaniem zawodowym, rzetelnością i odpowiedzialnością. RAJ INTERNATIONAL Sp. z o. o. jest partnerem odpowiedzialnym i godnym polecenia potencjalnemu Inwestorów”.

Masz do nas pytania
lub zainteresowała Ciebie nasza oferta?